Menu:

Jak skutecznie zarządzać zespołem?

Zgrany zespół złożony z zaangażowanych pracowników będzie osiągał zamierzone rezultaty. Odpowiednie kierowanie ludźmi decyduje o sukcesach firmy – bo to właśnie oni są siłą napędową działań, wykonują zadania i realizują cele, które finalnie przekładają się na wypracowywanie zysków. Jak zatem kierować ludźmi, żeby skutecznie wspierali biznes?  

Sposoby na skuteczne zarządzanie zespołem - porady i wskazówki dla liderów i menedżerów
Jak efektywnie zarządzać zespołem pracowników? Umiejętność zarządzania zespołem pracowniczym jest szczególnie ważna u liderów, kierowników i menedżerów firm.

Na czym polega zarządzanie zespołem?

Zarządzanie zespołem obejmuje sprawną i efektywną koordynację pracy w firmie. Celem nadrzędnym jest osiąganie przez jednostki i grupę zdefiniowanych celów biznesowych. Skuteczne zarządzanie pracownikami oznacza oczywiście dużo więcej niż tylko organizowanie, delegowanie zadań, określanie odpowiedzialności i monitorowanie realizacji projektów.

W dzisiejszych czasach coraz częściej odchodzi się od autorytarnego stylu zarządzania „twardą ręką”. Prawdziwe i skuteczne przywództwo wiąże się z:

 • umiejętnością motywowania pracowników,
 • dostrzegania ich talentu,
 • wspierania rozwoju, ale też dobrostanu.

Współcześni liderzy w swoich strategiach skupiają się na wartościach, które sami „wyznają” i wdrażają, stając się żywym przykładem i inspiracją dla zespołu.

Jaki powinien być dobry menedżer?

Dobry menedżer potrafi nie tylko zorganizować zespół do pracy, zaplanować procesy w etapach, rozdzielić zadania, a potem kontrolować postępy w ich realizacji. Doskonale odnajduje się też w działaniu w niestabilnych warunkach, a z takimi w ostatnich latach mamy do czynienia permanentnie.

Elastyczne i innowacyjne podejście do czasu i modelu pracy oraz wykorzystywanych narzędzi stanowi ważną cechę dobrego menedżera. Elementy inteligencji emocjonalnej, które dają zespołom pewne oparcie to m.in.:

 • empatyczność,
 • panowanie nad emocjami,
 • komunikacja potrzeb,
 • zrozumienie potrzeb w pandemicznej i postpandemicznej rzeczywistości.

Efektywny przywódca sam jest przykładem modelowych zachowań – które mogą być inspiracją do naśladowania w kontaktach ze współpracownikami. W efekcie przyczynia się do budowania silnej, dobrze współpracującej grupy.

Liderzy o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zdają sobie sprawę, że na zespół składają się ludzie o indywidualnych cechach, osobowościach, posiadający rozmaite talenty, ale też ograniczenia. Przydzielając obowiązki poszczególnym członkom zespołu, będzie brał pod uwagę umiejętności jednostek i ich potencjał.

Rozpoznanie talentów, uwzględnienie kompetencji i wiedzy poszczególnych pracowników w delegowaniu zadań może zapewnić skuteczne funkcjonowanie biznesu – zwłaszcza w aktualnej rzeczywistości transformacji cyfrowej.

Efektywne zarządzanie zespołem pracowników

Z kompetencjami wiąże się idea learning agility. Koncepcja zwinności uczenia przekłada się na działania, które gwarantują sukces zawodowy jednostki i efektywność biznesu w czasach, które charakteryzują się dużą zmiennością i nieprzewidywalnością. W praktyce podejście learning agility służy do podejmowania decyzji o talentach i rozwoju pracowników. Stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi, dotyczy zarówno nastawienia samego menedżera, odważnego i otwartego na nietypowe rozwiązania, jak i jego podejścia do zespołu.

Lider promujący kulturę learning agility będzie dostrzegał możliwości edukacji pracowników, wskazywał ścieżki rozwoju i konsekwentnie motywował ich do osiągania celów.

Dlaczego jest to wyjątkowo istotne?

Ze względu na dynamikę zmian otoczenia biznesowego. Pandemia i czas po pandemii postawiły przedsiębiorstwa przed faktem gwałtownego zapotrzebowania na nowe umiejętności i jednocześnie faktem luki kandydatów na rynku pracy.

Przywódca, który jest dobrze zorientowany w talentach i niewykorzystywanych dotąd kompetencjach swoich pracowników, w sytuacji nagłej, kryzysowej odpowiednio nimi zarządzi. W pewnej mierze może natychmiastowo uwolnić potencjał i sprawnie go wykorzystać przez przydzielenie zadania spoza obszaru dotychczasowych obowiązków. W perspektywie długoterminowej zaproponuje rozwiązania w zakresie reskillingu lub upskillingu, pozyskując tym samym specjalistę bez konieczności przeprowadzania rekrutacji zewnętrznej.

Jak zorganizować pracę w zespole?

Zorganizowanie pracy zespołowej jest dla lidera wyzwaniem, zwłaszcza w sytuacji przemian dotychczasowego modelu, który w wielu firmach opierał się na systemie stacjonarnym. W obliczu rozwiązań hybrydowych menedżer musi być zorientowany w tak zasadniczych sprawach, jak dostępność i dyspozycyjność pracowników zdalnych i tych, którzy aktualnie przebywają w biurze.

Dobór członków zespołu jest podstawą dobrej koordynacji i organizacji zespołu. Dopasowanie osoby o odpowiednich kwalifikacjach, ale też kompetencjach miękkich, pomoże w lepszym rozdzielaniu obowiązków, realizacji projektów i osiąganiu założeń firmy. Z drugiej strony wspomniana już gruntowna wiedza lidera o umiejętnościach, talentach i osobowościach jednostek, pozwoli sprawnie i trafnie delegować zadania i zapewni prawidłowe funkcjonowanie zespołu.

Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym

Dobre zorganizowanie pracy całego zespołu, to jeden ze sposobów skutecznego zarządzania pracownikami.

Kolejnym kluczowym elementem jest odpowiednia komunikacja. Ważna zarówno na początkowym etapie przekazywania informacji, jak i późniejszych etapach realizacji projektu. Ze strony lidera, najważniejsze jest, aby:

 • pracownicy otrzymywali jasne, konkretne komunikaty,
 • podział obowiązków był klarowny,
 • zostały określone konkretne ramy czasowe wykonania zadania,
 • czuwał nad pozytywną atmosferą na co dzień,
 • wspierał zespół w przypadku sytuacji konfliktowych,
 • był obecny, gdy pojawiają się problemy.

Brak odpowiedniej komunikacji między pracownikami w zespole może istotnie zaburzyć płynność wykonywania zadań. Z drugiej strony dobra współpraca w zgranym teamie, pozwoli osiągnąć cele szybciej i skuteczniej.

Plan i określone ramy czasowe warto dla przeciwwagi uzupełnić przyzwoleniem na samodzielność i kreatywność ze strony pracowników. Przywódca otwarty na dialog i inicjatywy w zespole, może zyskać dobre pomysły na przyśpieszenie pracy. Poza tym pracownik, którego innowacje zostaną uwzględnione, zyskuje dodatkową motywację i satysfakcję, co daje długofalowe pozytywne korzyści w tym konkretnym projekcie i w kolejnych, w których realizacji będzie miał udział w przyszłości. Formę rozmowy może też przybrać monitorowanie postępów – cotygodniowe spotkanie w zespole niech służy wspólnemu podsumowaniu wszystkich zrealizowanych na dany moment celów.

Motywowanie pracowników

Dobrze kierowany zespół jest zmotywowany do pracy. Jak zatem motywować pracowników oraz sprawić, że z przyjemnością będą pojawiać się w pracy, z entuzjazmem współdziałać z innymi i utożsamiać się z firmą?

Wiele elementów, o których już wspomniano, stanowi pozapłacową formę motywacji. Sama osoba lidera nie tylko o wysokim poziomie inteligencji racjonalnej, ale przede wszystkim – emocjonalnej (EQ), jest dla pracowników motywująca. Po pierwsze, dobry przywódca przyciąga ludzi, którzy pewnie i komfortowo czują się w kontakcie z takim zwierzchnikiem, po drugie – inspiruje do rozwijania podobnych kompetencji z zakresu EQ. Lider zorientowany w umiejętnościach zespołu będzie mógł pokierować ich rozwojem zawodowym – zaproponować formy edukacji i wspierać w osiąganiu celów w tym obszarze.

Motywująca jest także kultura organizacyjna promowana przez firmę i menedżera oraz wartości, z którymi zespół może się zidentyfikować. Niezwykle ważne jest także nastawienie na dobrostan pracownika. Dobry przywódca musi czuć istotę zapewnienia well-beingu swojemu zespołowi, ponieważ jest to aktualnie silnie postulowane oczekiwanie ze strony kandydatów.

Poza standardowymi benefitami w postaci opieki zdrowotnej i kart sportowych liczy się też:

 • odpowiednie środowisko pracy,
 • powierzchnia kształtowana w duchu zrównoważonego rozwoju, która sprzyja kondycji psychicznej i fizycznej,
 • dobra jakość powietrza,
 • dostęp do naturalnego światła,
 • żywa zieleń w biurze,
 • strefy wypoczynku,

to elementy w przestrzeni, które pomagają obniżyć stres i podwyższają komfort codziennego przebywania w firmie.

Motywujące do podjęcia zatrudnienia i dla wielu – pozostania w organizacji – jest także elastyczne podejście do czasu pracy. Otwartość lidera na nowoczesne modele, które łączą pracę stacjonarną i zdalną, finalnie mogą przełożyć się na większe zaangażowanie pracowników i bardziej skuteczne zarządzanie zespołem.

Bibliografia

 1. Przywództwo i działy HR: najwyższy czas na nowe rozdanie | Deloitte
 2. RAPORT: Trendy HR 2021| Global Human Capital Trends 2021
 3. https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/zgrany-zespol-to-efektywny-zespol-jak-skutecznie-nim-zarzadzac,57122.html
 4. https://ostendi.pl/learning-agility-w-praktyce-hr/
 5. https://biznes.wprost.pl/branze/425301/jak-stworzyc-zgrany-zespol-w-pracy.html
Opublikowano:
Powiązane artykuły:

Interesuje Cię nasza oferta? Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Opowiemy Ci o naszym systemie i o tym, jak możemy dopasować ofertę do Twoich potrzeb i wymagań.

  Pokaż
  Pokaż
  Pokaż

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pokaż

  Copyright © 2024 Medicover Benefits Sp. z o.o.
  Znajdź nas na: