Menu:

Praca hybrydowa – na czym polega? Jak zorganizować mieszany model pracy?

Okres pandemii wymusił na organizacjach wprowadzenie pracy hybrydowej. Chociaż ograniczenia zostały zniesione, wiele biznesów nie wróci do tradycyjnego modelu. Okazuje się bowiem, że system, który łączy pracę zdalną i stacjonarną, bardzo dobrze się sprawdza.    

Praca hybrydowa to model łączący pracę z domu oraz z biura
Jakie są różnice pomiędzy pracą w biurze a home office? Czy mieszany tryb pracy stacjonarnej oraz zdalnej zostanie w firmach na dłużej?

Według raportu serwisu Pracuj, już 35 proc. Polaków pracuje zdalnie lub hybrydowo, z czego 11% osób pracuje w pełni zdalnie, a 24% w systemie mieszanym.  9 na 10 osób nie chce wracać do modelu stacjonarnego, a 44 proc. badanych nie zamierza aplikować do firmy, gdzie praca jest zorganizowana wyłącznie w taki sposób. Z kolei raport wykonany przez Deloitte mówi, że blisko połowa respondentów deklaruje chęć zmiany pracodawcy w przypadku zwiększenia liczby dni pracy w biurze, a co trzeci badany zgodziłby się na niższe zarobki, jeśli wiązałoby się to z uzyskaniem przez niego zadowalającej liczby dni pracy zdalnej. Od wybuchu pandemii COVID-19 nie ma zatem już powrotu do dawnego systemu, a praca przynajmniej częściowo zdalna to tak zwane “new normal”.

Czym jest hybrydowy system pracy?

Model mieszanego miejsca pracy łączy pracowników zdalnych z tymi pracującymi z biura, przy czym zatrudnieni mają elastyczność w wyborze miejsca i czasu pracy. Czas pracy w biurze może być przydzielany według dni, zespołów lub w zależności od potrzeb i może być kontrolowany za pomocą jednego z dostępnych na rynku systemów do zarządzania miejscem pracy. Wydaje się jednak, że nie ma jednej, dobrej definicji pracy hybrydowej. W Polsce nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej zaczną obowiązywać 6 kwietnia 2023 roku.

Najczęściej spotykane formy pracy hybrydowej to:

 • stały podział na pracowników zdalnych i stacjonarnych – lub ich zespoły. Część osób zawsze pracuje w biurze, część wykonuje obowiązki z domu lub z dowolnego miejsca w kraju czy na świecie,
 • model rotacyjny – przewiduje pewnego rodzaju zmianowość. Pracownicy lub zespoły wymiennie pracują zdalnie i stacjonarnie według ustalonego harmonogramu,
 • system 2/3 lub 3/2, który zakłada, że w pięciodniowym tygodniu pracy dany pracownik 2 dni przebywa w biurze, a 3 dni pracuje z domu lub na odwrót – 3 dni przeznaczone się na pracę na miejscu, a 2 dni na zdalną
 • model elastyczny, który cechuje się dużą płynnością – zatrudnieni pracują zdalnie, ale jeżeli istnieje taka potrzeba pojawiają się w biurze. Osoby, które nie mają możliwości pracy w domu, wykonują swoje zadania w firmie.

Jak widać, mieszane modele są różne, tak jak różne są strategie zarządzania firmą.

Zalety hybrydowego trybu pracy

Jeśli zastanawiasz się nas wprowadzeniem nowego systemu u siebie, ale masz wątpliwości:

 • Obawiasz się, że pracownicy mogą nie koncentrować się na pracy, jeśli wykonują ją poza biurem,
 • Chcesz zawsze mieć możliwość szybkiego skontrolowania statusu wykonywanych przez zespół zadań,
 • Chcesz czuwać nad tym, żeby pracownicy realizowali nie tylko cele indywidualne, ale także cele całego zespołu.

Pamiętaj, że ten model pracy cechuje elastyczność, która stanowi jego istotną zaletę. Pozwala bowiem na wykonywanie obowiązków w najlepszych warunkach – zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, dla jednej i drugiej strony oznacza to komfort i efektywność, ale też oszczędność. Firmy, w których wdrożone są modele pracy mieszanej, mogą pozwolić sobie na inną aranżację powierzchni biurowej (często mniejszej, z uwagi na rotacyjność) i oszczędności w zakresie jej utrzymania. W praktyce umożliwia im to również zatrudnienie większej liczby pracowników, bez konieczności wynajmowania dodatkowych powierzchni. Osoby, które pracują wyłącznie zdalnie nie muszą mieć swojego biurka, tak jak to przewiduje model tradycyjny. Tryb ten otwiera też perspektywę współpracy ze specjalistami spoza lokalizacji firmy, w tym także w środowisku międzynarodowym.

Dla pracownika system pracy mieszanej oznacza natomiast oszczędność czasu i pieniędzy, przeznaczanych na dojazdy do pracy. Okazuje się, że możliwość pracy w tym modelu stała się oczekiwaniem pracowników, którzy przystępując do rekrutacji, chcą elastycznych rozwiązań. Zwłaszcza młode pokolenie pozytywnie ocenia pracodawcę, który daje wybór formuły pracy i ta swoboda wyboru stała się czynnikiem, wpływającym na ostateczną decyzję dotyczącą miejsca pracy.

Połączanie pracy zdalnej z pracą z biura

Jakie wyzwania biznesowe czekają aktualny rynek pracy? Z pewnością jednym z nich jest przeorganizowanie systemu pracy i zwrócenie uwagi na szybko zmieniające się trendy w obszarze HR.

Praca zdalna a work-life balance

Jednym z argumentów, który dla wielu przemawia za pracą w modelu elastycznym, jest postulat work-life balance. Wydaje się, że system ten pomaga zachować większą równowagę między życiem zawodowym a sferą prywatną: obowiązkami rodzinnymi, rozwojem osobistym, hobby. Codzienne dojazdy do biura potrafią zabierać nawet kilka godzin, które można przeznaczyć na realizacje pasji lub spędzić je z dziećmi. Z drugiej strony, mając większą autonomię, możemy lepiej zorganizować aktywności poza pracą, w niektóre dni przyjazd do biura dogodnie się z nimi łączy, w inne wygodniej jest pracować zdalnie.

Jednocześnie, częściowa obecność w firmie pozwala na uczestniczenie w życiu szerszego teamu pracowniczego, nawiązywanie relacji czy kreatywne działanie w zespole. Minione miesiące pokazały bowiem, że praca w 100 proc. z domu nie dla każdego jest możliwa, komfortowa i nie zawsze przekłada się na większą efektywność. Dla niektórych wiązała się wręcz z zaburzeniem work-life balance – pogłębiła odizolowanie i utrudniła integrację z innymi pracownikami w firmie. Dla rodziców wyzwaniem okazało się skoncentrowanie na zadaniach zawodowych, podczas obecności dzieci lub innych członków rodziny. Problem potęgował zwłaszcza brak odpowiedniej liczby pomieszczeń w domu.

Wdrożenie hybrydowego modelu pracy – dobre praktyki

Jak widać wprowadzenie tego modelu wymaga dobrze przemyślanej strategii. Może się okazać, że nie każda zatrudniona osoba odnajdzie się na stałe w przemodelowanym systemie lub sytuacja osobista będzie stanowić przeszkodę dla pracy z domu. Stąd u podstaw dobrych praktyk jest indywidualne podejście do pracownika i otwarta rozmowa. Warto spotkać się z każdym z nich i zdobyć wiedzę: co myśli o pracy elastycznej, jakiego wsparcia potrzebowałby, żeby taki system wprowadzić u siebie, jak chciałby pracować w perspektywie długoterminowej.

Z drugiej strony bardzo istotne jest dokładne określenie, w jakim zakresie system sprawdzi się w przypadku naszej firmy. Który wariant hybrydowości okaże się najbardziej korzystny dla funkcjonowania zespołów, komfortu i produktywności pojedynczych jednostek i finalnie – przełoży się na zyski organizacji. Płynne przejście na tryb hybrydowy powinien poprzedzać szczegółowy plan, który uwzględni m.in.:

 • podział na zespoły wyłącznie zdalne, stacjonarne, rotacyjne,
 • datę przejścia – kto i kiedy rozpocznie pracę w wariancie, do którego został przydzielony,
 • dostosowanie środowiska pracy (nowa aranżacja powierzchni biznesowej)
 • przegląd narzędzi pracy,
 •  stworzenie strategii w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Dobrą praktyką jest stałe monitorowane efektywności i poziomu zadowolenia pracowników i z założenia – otwartość na korektę wprowadzonych rozwiązań. Firma musi liczyć się z tym, że na bieżąco trzeba będzie dokonywać pewnych zmian, aby osiągnąć optymalny kształt nowego modelu.

Do zorganizowania i usprawnienia pracy online  można zastosować wirtualną platformę dla współdzielenia zadań zespołu – wśród najpopularniejszych rozwiązań, takich jak Slack, Jira, Monday, Asana, Trello można znaleźć zarówno funkcje pomagające w komunikacji (czat, powiadomienia), jak i te znane z systemów do ticketowania czyli delegowania i priorytetyzacji zadań.

Spotkanie online podczas pracy hybrydowej

Komunikatory, które wykorzystywane są do przeprowadzania spotkań online, to jeden z charakterystycznych elementów specyfiki tzw. telepracy

Jak zorganizować pracę w modelu mieszanym?

Przede wszystkim należy poinformować pracowników o procesie przejścia na system mieszany, o terminie wprowadzenia zamiany oraz o tym, jak będą funkcjonowały zespoły i jednostki po tej zmianie. Należy określić jasne zasady dotyczące organizacji pracy i komunikacji w zespole. Jeżeli planujemy wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych np. aplikacji, upewnijmy się, czy wszyscy potrafią z nich korzystać w takim samym zakresie, jeśli nie – zapewnijmy szkolenie i wsparcie, aby praca przebiegała bez zakłóceń. Dobrze wykorzystać narzędzia, które łączą się w jedną całość i z nich budować spójną infrastrukturę.

Wiele organizacji wraz z modelem hybrydowym usprawniło swoją pracę projektową, w której dostępność w danych godzinach jest drugorzędna wobec wykonanych zadań; przełożony głównie monitoruje realizację projektu. Praca w trybie mieszanym powinna przebiegać zgodnie z konkretnym harmonogramem, tak żeby lider z łatwością mógł zarządzać procesem, wiedząc jakim zespołem dysponuje na miejscu, a komu (i w jakim zakresie) może zlecić zadania w trybie zdalnym. Pomoże w tym z pewnością zespół HR

Organizacja pracy w systemie mieszanym wiążę się także z odpowiednią organizacją przestrzeni. Jak wspomnieliśmy w przypadku trybu hybrydowego zmienia się formuła biura, jak również jego kształt. Powierzchnie biurową należy tak przearanżować, żeby dawała komfort pracy osobom, które pracują z biura, jak i tym, które pojawiają się na kilka godzin w tygodniu (ale również potrzebują ergonomicznego miejsca do pracy indywidualnej). W końcu należy uwzględnić w projektowaniu także przestrzenie przeznaczone do pracy w zespole – zarówno dla osób, które danego dnia są w biurze przez cały dzień, jak i tych, które pojawiają się tylko na czas spotkania.

Mówiąc o organizacji w modelu mieszanym, warto podkreślić rolę zatrudniającego w zadbaniu o wellbeing pracowników. Źle zorganizowana praca zdalna niesie za sobą ryzyko wypalenia i izolacji pracownika – ze względu na ograniczone osobiste interakcje. Lider powinien zadbać więc o wspólne aktywności, które pomogą w budowaniu spójności i przynależności do zespołu. Także wspierać środowisko pracy, w którym zamykanie laptopów o określonej godzinie jest dobrym nawykiem, a równowaga między życiem zawodowym i prywatnym – realnym celem do osiągnięcia.

Jak przekonać pracowników do powrotu do biura?

Jeśli chcesz zachęcić pracowników do powrotu do biura, musisz wziąć pod uwagę ich potrzeby i dotychczasowe przyzwyczajenia wynikające z długiego okresu pracy z domu; postaraj się zapewnić przede wszystkim co najmniej tyle narzędzi i przestrzeni, ile mieli w swoim home office. Poza odpowiednio dostosowanym, wygodnym, czystym (i przede wszystkim: własnym) stanowiskiem pracy, pracownik ucieszy się z takich udogodnień jak:

 • Udogodnienia usprawniające pracę: dodatkowy monitor, podstawka pod laptopa, szybkie łącze internetowe, etc.
 • Miejsca parkingowe i przestrzeń do zostawienia roweru, hulajnogi elektrycznej etc.
 • Dostęp do własnej szafki
 • Dostęp do kuchni pracowniczej
 • Dostęp do pokojów, w których pracownik może odpocząć i odbyć przerwę
 • Dostęp do pomieszczeń przeznaczonych na spotkania

Przewagą dobrze wyposażonego office space nad mieszkaniami pracowników jest wyraźny podział na przestrzenie stricte przeznaczone do pracy i pozostałe miejsca. Nie każdy pracownik ma możliwość zorganizować u siebie w domu pokoju przeznaczonego wyłączni do pracy i pracuje niejednokrotnie z kuchni czy sypialni, siedząc często przy niewygodnym stole czy na nieergonomicznym krześle.

37% pracowników nie dostaje od pracodawcy żadnego wsparcia przy organizowania domowego stanowiska pracy – chodzi m.in. o zakup dodatkowego sprzętu. Istnieje „luka wsparcia” między oczekiwaniami pracownika a tym, co zapewnia pracodawca. Wykorzystaj to! Jeśli chcesz przyciągnąć nowych pracowników i utrzymać dotychczasowych, „przebij” pozostałych oferując zakup monitora. Jednocześnie kontruj zwolenników home office argumentem o większej wygodzie i zagospodarowaniem przestrzeni przestrzeni biurowej, którą dysponujesz.

Bibliografia

 1. Jak skutecznie wdrożyć pracę hybrydową w organizacji? Relacja z webinaru
 2. https://remoteschool.net/2021/08/27/praca-hybrydowa-zasady-i-wskazowki/
 3. The Next Great Disruption Is Hybrid Work—Are We Ready?
 4. https://remoteschool.net/2021/11/04/praca-hybrydowa-jak-wdrozyc-i-czy-warto/
 5. https://news-blogs.cisco.com/emear/pl/2021/09/01/jak-skutecznie-wdrozyc-prace-hybrydowa/
Opublikowano:
Powiązane artykuły:

Interesuje Cię nasza oferta? Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Opowiemy Ci o naszym systemie i o tym, jak możemy dopasować ofertę do Twoich potrzeb i wymagań.

  Pokaż
  Pokaż
  Pokaż

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pokaż

  Copyright © 2024 Medicover Benefits Sp. z o.o.
  Znajdź nas na: