Menu:

Employee experience – jak zarządzać doświadczeniem pracownika?

Suma doświadczeń, całkowite wrażenie, wszystkie punkty styku między pracownikiem a organizacją. Employee experience to perspektywa holistyczna i rozłożona w czasie. Podjęte na jej bazie strategie obejmują wiele elementów, które finalnie mają nie tylko utrzymać pracowników w firmie czy pozyskać zdolną, wykwalifikowaną kadrę, ale też sprawić, że będzie się ona identyfikowała z założeniami biznesu, stając się jego ambasadorem. Jak zarządzać doświadczeniami, żeby to osiągnąć?

Na czym polega employee experience?

Employee experience (EX) to pojęcie podobne do znanego terminu Customer Experience (CE), czyli zarządzania doświadczeniem klienta, zbiorem jego opinii i interakcji z firmą. Employee experience skupia się na pracowniku i jego perspektywie, jego doświadczeniu i całościowym wrażeniu powiązanym z pracą, przestrzenią fizyczną, wirtualną czy relacją z pracodawcą – od procesu rekrutacji po opuszczenie firmy. Przy takim podejściu mówimy więc o szeregu czynników składających się na ten odbiór. W grę wchodzi kultura organizacyjna, styl przywództwa, polityka wynagrodzeń i benefitów, rozwój i szkolenia, procesy wewnętrzne, komunikacja, a także więzi między współpracownikami. Istotą employee experience jest w gruncie rzeczy stworzenie jak najlepszego środowiska, aby pracownik skutecznie wykonywał swoje zadania, był przy tym zaangażowany i zmotywowany, aktywnie działając na rzecz organizacji i realizując jej cele biznesowe. Dobry employee experience daje więc korzyść pracownikom, ale również pracodawcom, którzy dysponują lojalnym i efektywnym zespołem.

Jak budować pozytywne doświadczenia pracownika?

Świadomość w zakresie istoty employee experience rośnie, dlatego w firmach planuje się konkretne strategie pod tym kątem, a działy HR opracowują konkretne programy i narzędzia, których wdrożenie ma na celu budowanie pozytywnego doświadczenia pracownika. Organizacje koncentrują się na kilku kluczowych obszarach:

Kultura organizacyjna

Dobrze zdefiniowana będzie motywować i inspirować pracowników do osiągania celów biznesowych. Przejrzyste zasady i proponowane wartości pozytywnie wpłyną na ich samopoczucie, na realizację ich osobistych celów zawodowych, a integracja pomoże im budować relacje, które z kolei składają się na odczuwany poziom satysfakcji.

Rozwój i szkolenia

Dają możliwość podwyższania kwalifikacji, awansu, podążania wytyczoną ścieżką kariery. Ważne jest, aby firma oferowała kursy, które wspierają rozwijanie umiejętności w ramach organizacji lub oferowała elastyczność, jeśli pracownik chce uzupełnić wykształcenie na własną rękę np. podejmując studia podyplomowe.

Środowisko pracy

To nie tylko ergonomiczne stanowisko, wygodny fotel i ekran na odpowiedniej wysokości. To nie tylko dobre oświetlenie i wentylacja zgodne ze standardami. To także przestrzeń, która pozwala na skuteczną pracę grupy i jednostki, ale też przestrzeń przyjazna i służąca well-beingowi np. wypełniona zieloną roślinnością.

Wynagrodzenia i benefity

Stanowią ważny elementem budowania pozytywnych doświadczeń pracownika. Poza systemem premiowym i nagradzaniem finansowym, firmy wprowadzają dodatkowe benefity np. prywatną opiekę medyczną lub karty sportowe. Szeroka oferta w zakresie aktywności fizycznej w systemie kafeteryjnym pozwala na wybór zgodny z indywidualnymi preferencjami, stanowiąc realną motywację nie tylko do ćwiczeń, ale też do związania się z firmą.

Komunikacja

Odgrywa niezwykle istotną rolę w zakresie skuteczności wykonywanych zadań, ciągłości procesów w firmie i atmosfery wśród współpracowników. Bezpośrednia i otwarta komunikacja z liderem i kolegami z zespołu są także kluczowe dla budowania pozytywnego doświadczenia pracownika.

Zarządzanie doświadczeniem pracownika w dobie pracy zdalnej staje się coraz istotniejsze – przy mnogości kursów online teoretycznie łatwiej jest “wysłać” pracownika na szkolenie, jednak kluczowa jest również kwestia odpowiedniej motywacji.

Employee experience w czasach pracy zdalnej

W czasach pracy zdalnej employee experience staje się z jednej strony trudniejszy, z drugiej – ważniejszy. Wspomniane powyżej metody budowania satysfakcji pracownika sprawdzają się w modelu działania na odległość, mogą jednak wymagać nieco innych narzędzi np. w przypadku komunikacji. Koniecznie należy zapewnić takie kanały kontaktu, które pozwolą na nieprzerwany dostęp do informacji o tym, co się dzieje w firmie i oczywiście jasne wytyczne w zakresie wykonywanych zadań. Komunikacja stanowi też element integracji z innymi pracownikami, co w przypadku home office jest także utrudnione. Oczywiście firmy wykorzystują w tym zakresie technologię – standardem jest sprzęt komputerowy, oprogramowanie, wdraża się specjalne platformy online; należy też zadbać o szkolenia z zakresu korzystania z narzędzi (w przypadku niestandardowych czy wewnętrznych aplikacji). W pracy zdalnej ważne jest, aby pracownicy mieli przede wszystkim łatwy dostęp do niezbędnych informacji i dokumentów, a także poczucie wsparcia ze strony przełożonych i zespołu, nawet jeśli nie ma ich na co dzień w biurze. Ta nieobecność, brak kontaktu z innymi, może być stresująca i rzutować na poczucie izolacji. Firma wyjdzie naprzeciw potrzebom pracownikom, promując np. aktywność fizyczną, która działa korzystnie nie tylko kondycję fizyczną, ale też wspiera też kondycję psychiczną i równowagę emocjonalną. Ważne jest również, aby zapewnić możliwość uczestniczenia w wirtualnych spotkaniach z innymi pracownikami i przełożonymi, które pozwolą na budowanie więzi.

Na jakich elementach skupia się employee experience management?

Poza wspomnianymi już elementami employee experience możemy jeszcze wspomnieć o doświadczeniach, które budowane są jeszcze zanim pracownik stanie się częścią zespołu. Na wrażenie związane z pracą składa się moment wejścia osoby w proces rekrutacyjny. Dlatego organizacja powinna zadbać o pozytywne doświadczenia kandydatów już w tym czasie w zakresie komunikowania się z kandydatami, wykorzystywanych narzędzi itd. Podobnie wygląda kwestia onboardingu – to jak zaplanowany i przeprowadzony jest proces wdrożeniowy, pozwala nowym pracownikom na szybkie dostosowanie się do nowego środowiska pracy, zrozumienie kultury organizacyjnej, a to z kolei wpływa na ich poziom satysfakcji.

Employee experience management budowany jest na działaniach lidera HR. To on odpowiada za tworzenie strategii, polityk i programów związanych z doświadczeniem pracownika. To on powinien zadbać o to, aby wartości i kultura organizacyjna były spójne z misją firmy oraz komunikowane w sposób, który będzie motywował pracowników. W końcu – tworzy też warunki pracy i atmosferę, przez zapewnienie pracownikom dostępu do narzędzi i szkoleń, drogi rozwoju zawodowego oraz wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego np. planując dostępną ofertę benefitów.

Jak zaplanować strategię dotyczącą employee experience?

W planowaniu strategii dotyczącej employee experience bierze się pod uwagę kilka czynników, przede wszystkim warto:

Zdefiniować wartości i kulturę organizacyjną

Czyli podstawy na których opiera się organizacja i które mają motywować pracowników do aktywności.

Zbadać opinie pracowników

Czyli zorientować się, jakie są ich aktualne potrzeby. Informacja zwrotna pozwoli dobrać takie działania, które wyjdą naprzeciw oczekiwaniom, co faktycznie wpłynie na polepszenie doświadczeń. Poza spotkaniami w zespole i rozmowami indywidualnymi, dobrą praktyką jest także przeprowadzenie anonimowych ankiet satysfakcji.

Zbudować lub przearanżować środowisko pracy

Odpowiednie warunki zarówno w aspekcie projektowania biura i ergonomii, jak i panującej atmosfery wpływają na doświadczenie pracowników. Są to elementy, które stale na nich oddziałują, więc stale budują employee experience.

Zapewnić rozwój

Dostęp do szkoleń i programów rozwojowych, które pozwolą nie tylko na podwyższanie kompetencji i związaną z tym satysfakcję pracownika, który chce się rozwijać, ale też zaowocują zwiększeniem wartości dla organizacji.

Zapewnić wsparcie

Nie tylko przez otwartą komunikację z liderem, odpowiednie wyposażenie i dostęp do informacji, ale też w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego. Programy wellness, opieka coacha czy konsultacje z psychologiem dają pracownikom cenne narzędzia np. do radzenia sobie ze stresem czy rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Pakiety sportowe również stanowią formę wsparcia, aktywność fizyczna wpływa przecież nie tylko na kondycję czy sylwetkę, ale też poprawia samopoczucie.

Po wdrożeniu strategii stale monitorujemy wyniki i mierzymy skuteczność poprzez wspomniane już badanie satysfakcji i wskaźniki efektywności pracy.  Do zarządzania doświadczeniem pracownika musimy mieć podejście elastyczne oraz pamiętać, że jest to proces ciągły i wymagający uwagi. Żeby strategia employee experience była skuteczna, musi być jednocześnie dopasowana do konkretnych potrzeb i oczekiwań pracowników i organizacji, a to wymaga wprowadzania na bieżąco niezbędnych modyfikacji.

Bibliografia

 1. https://enterprisetalk.com/featured/why-is-employee-experience-as-important-as-customer-experience/
 2. https://www.betterup.com/blog/employee-experience
 3. https://officevibe.com/blog/employee-experience-best-practices
Opublikowano:
Powiązane artykuły:

Interesuje Cię nasza oferta? Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Opowiemy Ci o naszym systemie i o tym, jak możemy dopasować ofertę do Twoich potrzeb i wymagań.

  Pokaż
  Pokaż
  Pokaż

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pokaż

  Copyright © 2024 Medicover Benefits Sp. z o.o.
  Znajdź nas na: