Menu:

Klauzula informacyjna

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych Medicover Benefits. Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Cele przetwarzania Kontakt zwrotny;  

Marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie];

Marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]

Podstawy prawne przetwarzania Nasz prawnie uzasadniony interes, Twoja zgoda
Prawa związane z przetwarzaniem danych Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;  

Prawo dostępu do danych osobowych;

Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych;

Inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medicover Benefits Sp. z o. o

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Medicover Benefits Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medicover Benefits Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Medicover Benefits Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
 2. przez formularz kontaktowy na stronie www.medicoverbenefits.pl,
 3. bezpośrednio do naszego Inspektora Ochrony Danych (Karolina Białkowska) na adres: iod@medicoverbenefits.pl,
 4. telefonicznie: 22 290 34 90.
 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
 1. a. listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Medicover Benefits sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
 2. b. przez e-mail: IOD@medicoverbenefits.pl.
 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
 1. zapewnić Ci możliwość korzystania z PlatformyBenefitowej,
 2. świadczyć Ci usługi za pośrednictwem PlatformyBenefitowej,
 3. dokonać rozliczeń finansowych z  tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 4. obsłużyć reklamacje, jeśli wpłyną,
 5. przekazać materiały promujące nasze własne produkty lub usługi bądź innych podmiotów z grupy Medicover, jeśli wyraziłeś na to zgodę,
 6. archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,
 7. wypełnić obowiązki prawne, które na nas ciążą.
Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:
 1. art. 6 ust. 1 lit. a), czyli Twoja zgoda udzielona w celu: rejestracji na Platformie Benefitowej i korzystania z jej usług;
 2. art. 6 ust. 1 lit. a), czyli Twoja zgoda udzielona w celu marketingu (w tym profilowania) produktów lub usług podmiotów z grupy Medicover;
 3. art. 6 ust. 1 lit f), czyli Nasz prawnie uzasadniony interes polegający m.in. na marketingu bezpośrednim naszych własnych produktów lub usług (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń;
 4. art. 6 ust. 1 lit c), czyli Przepisy prawa.
 1. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych 

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące naszą działalność. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: imię, nazwisko adres e-mail, telefon, adres zamieszkania, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, będziemy przetwarzać do czasu jej wycofania.

Dane przetwarzane w związku z zapewnieniem Ci możliwości korzystania z Platformy Benefitowej oraz świadczeniem Ci usług za jej pośrednictwem będą przechowywane przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dane, które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (m.in. marketing w tym profilowanie) do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.
 1. Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzeciego.

Ponieważ chcemy zapewnić Ci jak najwyższy poziom korzystania z naszych usług współpracujemy z wieloma wyspecjalizowanymi dostawcami. W związku z tym Twoje dane mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej – w szczególności w zakresie niektórych rozwiązań teleinformatycznych. Pragniemy Cię jednak zapewnić, że w każdym z takich przypadków przekazujemy dane na podstawie umowy zawartej między Nami a podmiotem świadczącym usługi, która zawiera standardowe klauzule ochrony danych osobowych przyjęte przez Komisję Europejską. Twoje dane mogą też być przekazane w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych na terytorium właściwym dla podmiotu, z którym zawarliśmy umowę.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 3. prawo do wycofania zgody;
 4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania;
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w punktach 1 i 2 powyżej).
 
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Obowiązek podania danych

Podanie Twoich danych osobowych w celu zapewnienia Ci dostępu do Platformy Benefitowej jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania z niej i świadczenia Ci usług za jej pośrednictwem.
Mapa strony
Copyright © 2023 Medicover Benefits Sp. z o.o.
Znajdź nas na: