Menu:

Klauzula informacyjna LinkedIn

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem profilu Medicover Benefits na portalu LinkedIn

1. Administrator danych

Administratorem danych osób korzystających z profilu Medicover Benefits jest Medicover Benefits Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), al. Jerozolimskie 96 (dalej: my), a także, jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z profilu firmowego Medicover Benefits, administrator portalu – LinkedIn. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez LinkedIn można znaleźć pod adresem: Polityka ochrony prywatności LinkedIn.

2. Dane kontaktowe

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Medicover Benefits Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.medicoverbenefits.pl,
 • przez e-mail: info@medicoverbenefits.pl,
 • telefonicznie: 22 290 34 90.

3. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Medicover Benefits sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
 • przez e-mail: iod@medicoverbenefits.pl

4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu:

 • administrowania i zarządzania profilem firmowym Medicover Benefits, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania profilem firmowym,
 • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do nas poprzez LinkedIn – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom, które chcą się z nami skontaktować;
 • realizacji naszych innych prawnie uzasadnionych interesów takich jak: możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Ponadto informujemy, że administrator portalu LinkedIn jako dostawca narzędzi jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z naszego profilu firmowego, który może przetwarzać ich dane we własnych celach, w oparciu o inne podstawy prawne.

W szczególności LinkedIn w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających profil. Zasady korzystania z plików cookies przez LinkedIn można znaleźć pod adresem: Zasady korzystania z plików cookie | LinkedIn.

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez LinkedIn tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających), które mogą być nam udostępniane, jako podmiotowi prowadzącemu ten profil.

5. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe podawane na portalu LinkedIn w związku z korzystaniem z profilu Medicover Benefits mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. LinkedIn.

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach, udzielone przez Ciebie odpowiedzi w ankietach, reakcje na posty i komentarze, zamieszczane na profilu Medicover Benefits mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu LinkedIn.

Będziemy również przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.: dostawcom usług IT.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Medicover Benefits Sp. z o.o., przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem profilu firmowego Medicover Benefits, lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach, udzielonych odpowiedziach w ankietach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza lub udzielonej odpowiedzi, możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.

Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” profilu firmowego Medicover Benefits, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez Medicover Benefits Sp. z o.o., własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu LinkedIn.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Posiadasz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Chcemy poinformować, że będziemy mogli zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim będziemy posiadali techniczne możliwości (np.: poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).

Niezależnie od kontaktu z nami, w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu LinkedIn możesz kontaktować się także bezpośrednio z administratorem portalu .

8. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z naszego profilu firmowego jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania się z Medicover Benefits).

Interesuje Cię nasza oferta? Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Opowiemy Ci o naszym systemie i o tym, jak możemy dopasować ofertę do Twoich potrzeb i wymagań.

  Pokaż
  Pokaż
  Pokaż

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pokaż

  Mapa strony
  Copyright © 2024 Medicover Benefits Sp. z o.o.
  Znajdź nas na: