Menu:

Zdrowie psychiczne mężczyzn w pracy – jak powinien wspierać ich pracodawca?

Obecne tempo życia, odczuwane skutki pandemii, sytuacja ekonomiczna, przedłużające się konflikty zbrojne na świecie mają wpływ na samopoczucie pracowników. Oprócz stresu, niepewności, lęku o przyszłość, problemem staje się utrzymanie zdrowia psychicznego zarówno kobiet, jak i mężczyzn nie tylko w życiu codziennym, lecz także w miejscu pracy. Jak pracodawcy mogą wesprzeć pracowników w trudnej sytuacji?

zdrowie psychiczne mężczyzn
Mężczyźni rzadziej niż kobiety proszą o pomoc. Nie należy bagatelizować objawów depresji i odczuwanego lęku, ponieważ może prowadzić to do poważnych chorób lub zaburzeń. (Zdjęcie ilustracyjne).

Jak zadbać o zdrowie psychiczne mężczyzn w pracy? Przed kadrą zarządzającą i działami HR stoją wyjątkowo trudne zadania, ponieważ dotyczą zarówno wydajności pracy, jak i wsparcia psychologicznego poszczególnych członków zespołów.

Zdrowie psychiczne mężczyzn w pracy – statystyki

Zdrowie psychiczne mężczyzn w pracy staje się coraz większym problemem. Świadczy o tym nowy trend, jaki został zauważony przez Komisję ds. Jakości Opieki w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że 10 milionów osób w Zjednoczonym Królestwie potrzebuje specjalistycznego wsparcia psychicznego. Zwiększa się również liczba samobójstw. Aż ¾ z nich popełniane jest przez mężczyzn. To oni również najczęściej szukają zapomnienia i odreagowania swoich problemów w alkoholu i narkotykach1.

Szacuje się, że każdego roku z powodu chorób psychicznych traci się 12 miliardów dni roboczych. W 2020 r. z powodu choroby psychicznej (DAK) brakowało średnio 265 dni roboczych na 100 pracowników. Szacuje się, że problemy ze zdrowiem psychicznym będą kosztować globalną gospodarkę około 16 bilionów dolarów do 2030 r2.

Mężczyźni nie są skłonni otwarcie rozmawiać o swoim zdrowiu psychicznym w ogóle, a tym bardziej o problemach w pracy. Znacznie rzadziej szukają pomocy w przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym niż kobiety. Najczęściej demotywatorem są bariery i stygmaty związane z płcią.

W związku z powyższym należy inaczej spojrzeć na mężczyzn niż do tej pory. Szczególnie w miejscu pracy, gdzie stres i stawiane wymagania mogą wywoływać lub potęgować problemy ze stanem psychicznym. Na szczęście jednak pandemia spowodowała, że coraz więcej uwagi poświęca się zdrowiu psychicznemu i powoli przestaje ono być tematem tabu. Ta zmiana nastawienia otwiera nowe możliwości pracodawcom, którzy chcą zapewnić wsparcie pracownikom.

Dlaczego mężczyźni nie mówią o swoich problemach?

Od wczesnego dzieciństwa kształtowane są postawy, które zwykle przyjmujemy w dorosłym życiu. Dotyczy to między innymi sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, co w konsekwencji przekłada się na kondycję psychiczną. Chłopcy często jeszcze dziś wychowywani są na „twardzieli”, którzy nie powinni okazywać emocji i we własnym zakresie rozwiązywać problemy. Konsekwencją takich działań jest niska umiejętność ekspresji emocji oraz problemy z nawiązywaniem kontaktów.

Oprócz nieumiejętności zarządzania swoimi emocjami, szczególnie negatywnymi i chęci ucieczki przed problemami, w życiu dorosłym w pracy dochodzi konieczność zachowania ciągłej aktywności poznawczej i wysokiego poziomu stymulacji, co stanowi źródło stresu. W konsekwencji dochodzi do zwiększenia stężenia kortyzolu, czyli hormonu stresu. Natomiast długotrwałe napięcie i presja czasu to prosta droga do pojawienia się problemów zarówno psychicznych, jak i somatycznych.

Do konsekwencji długiego przebywania w stresie należy zaliczyć, oprócz zaburzeń psychosomatycznych, również epizody depresyjne czy zaburzenia lękowe. Najbardziej jednak charakterystycznym jest zespół wypalenia zawodowego. Lęk o przyszłość, czyli brak poczucia bezpieczeństwa, to kolejny czynnik sprzyjający pojawieniu się zaburzeń psychicznych. Przewlekły stres może być też źródłem rozwoju chorób układu krążenia, układu pokarmowego czy cukrzycy.

Mity o męskiej psychice

Problemy psychiczne nie mają płci. Sygnały nadchodzących zaburzeń są dokładnie takie same. Różnica polega jedynie na sposobach wyrażania emocji.

Kobiety pozostają otwarte na kontakty społeczne, dają ujście swoim emocjom chociażby poprzez płacz, ale stronią od wyrażania złości. Mężczyźni natomiast reagują złością, projektując w ten sposób swoje emocje i odczuwany stres. W związku z nieumiejętnością przeżywania przez nich smutku, wypierają go. W ten sposób narażając się na jego powrót ze zdwojoną siłą, doprowadzając również do spotęgowania odczuwanego napięcia.

Jednak symptomy świadczące o depresji, takie jak skłonność do irytacji, zmiany cyklu dobowego czy zmiany apetytu występują indywidualnie. Każdy przeżywa ją inaczej, bez względu na płeć.

zdrowie psychiczne mężczyzn wsparcie psychologiczne

Jak mężczyźni mogą zadbać o swoją kondycję psychiczną i radzić sobie sobie z problemami? Bardzo ważne jest, aby pozwolić sobie na pomoc – ze strony pracodawcy lub zgłaszając się na terapię. (Zdjęcie ilustracyjne).

Czynniki wpływające na depresję u mężczyzn

Wydaje się, że jednym z podstawowych czynników wywołujących depresję u mężczyzn jest rola, jaka została im przypisana przez społeczeństwo i wynikające z tego niezrozumienie. Trudno połączyć w codziennym życiu symbol siły, jakim ma być mężczyzna, z opiekuńczością i byciem wrażliwym jednocześnie. Konsekwencją zmiany znaczenia męskości, jaka wciąż się dokonuje, jest często niska samoocena, brak poczucia bezpieczeństwa i pewności, czy jest „prawdziwym” mężczyzną.

Odnosi się to zarówno do życia prywatnego, jak i obszaru zawodowego, w którym narosło mnóstwo wzorców zachowań mężczyzn, często określających ich jako bezwzględnych, ambitnych, a nawet agresywnych graczy.

Stres w pracy pojawia się zwykle przy poczuciu niskiej kontroli przy wykonywaniu zadań lub jej braku, niedocenieniu dobrze wykonanych zadań, niejasnych lub zbyt wysokich oczekiwaniach, czy też w przypadku narastającej presji.

Ryzyko wystąpienia problemów niosą ze sobą sytuacje wynikające ze stricte męskiego środowiska pracy, często naznaczonego wysokim poziomem testosteronu. W odpowiedzi na pojawiający się wysoki poziom stresu, będącego wynikiem długiego przebywania w napięciu, często sięgają po wspomagacze – od alkoholu i seksu począwszy, na narkotykach skończywszy. Co wcześniej czy później odbija się negatywnie na ich stanie psychicznym. Wówczas wypalenie zawodowe jest najmniejszym problemem.

IMG: Jak mężczyźni mogą zadbać o swoją kondycję psychiczną i radzić sobie sobie z problemami? Bardzo ważne jest, aby pozwolić sobie na pomoc – ze strony pracodawcy lub zgłaszając się na terapię.

Rola pracodawcy we wsparciu pracownika

Jak w każdym procesie, tak i we wspieraniu kondycji psychicznej mężczyzn w pracy, podstawą jest odpowiedni sposób komunikacji. Jej celem nadrzędnym powinna być normalizacja tego tematu w życiu codziennym i nadanie mu wartości. W ten sposób buduje się otwartość mężczyzn na zwrócenie się do specjalistów po pomoc. Pozwolenie pracownikom na momenty słabości, wypalenia i przyznanie im prawa do własnych uczuć i reakcji to pierwsze kroki do uświadomienia, że i takie odczucia są naturalne i można sobie z nimi skutecznie poradzić. Do mężczyzn szczególnie trafiają wzorce zachowań innych osób, które poradziły sobie z podobnym problemem.

We wspieraniu zdrowia psychicznego mężczyzn w pracy ważną rolę odgrywają osoby zarządzające, wprowadzając elementy edukacyjne w codziennym prowadzeniu zespołów. Poruszanie tematu depresji, wypalenia zawodowego czy zaburzeń lękowych powoduje oswojenie tych trudnych tematów i buduje świadomość wsparcia w problemach zdrowotnych pracowników. Podkreślenie, że o sile i świadomości świadczy między innymi fakt poproszenia o pomoc w chwilach słabości, wzmacnia pozytywne myślenie o sobie samym szczególnie wśród męskiej części zespołu. Co prowadzi do odzyskania szacunku do samego siebie i zmiany perspektywy z bezradności na działanie.

Objawy męskiej depresji

Jakie są objawy depresji wśród mężczyzn?

Wobec mężczyzn istotne jest przyjęcie postawy, która nie będzie negować ich perspektywy pojawiających się problemów oraz będzie uspokajać sytuacje prowadzące do wzrostu poziomu stresu czy testosteronu, szczególnie w męskim środowisku pracy. Dodatkowym wsparciem może być wprowadzenie elementów edukacyjnych do oferty szkoleniowej, takich jak chociażby warsztaty czy spotkania ze specjalistami, w trakcie których zostanie przedstawione i podkreślone męskie oblicze depresji i problemów psychicznych.

W celu zadbania o zdrowie psychiczne mężczyzn, pracodawcy mogą wyznaczyć osoby udzielające wsparcia już w momencie wystąpienia wyzwań lub trudności, nie czekając na kryzys. Zapobiegnie to powstawaniu poważniejszych problemów. Narzędziem pomocnym w wspieraniu pracownika jest platforma Medicover Benefits, na której dostępne są benefity w postaci ofert z zakresu opieki psychologicznej. Umożliwiają one indywidualne spotkania z psychologami, jak również psychiatrami. Zaś osobom mierzącym się z trudnościami zawodowymi i zastanawiającym się nad własnym rozwojem, oferują wsparcie zespołu coachów, z którymi można przepracować własny potencjał kompetencyjny i umiejętności, szukając komfortu i spełnienia w pracy.

Męska depresja – jak pracodawca może z nią walczyć?

W procesie zadbania o kondycję psychiczną swojej kadry, management odgrywa szczególną rolę. Może wykorzystywać potencjał, jaki daje praca zdalna i elastyczne zarządzanie godzinami w celu utrzymania przez pracowników równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Może również zachęcać do szukania wsparcia u specjalistów, w zależności od pojawiającego się problemu lub trudności.

Ważnym elementem jest budowa pełnego systemu tworzącego przyjazne środowisko pracy – od kart do fitnessu, przez dostęp do psychologa, usług fizjoterapii czy zajęć jogi. Nie można również zapomnieć o zdrowej żywności i napojach dostępnych dla pracowników w miejscu pracy. Dodatkowo, mądre planowanie zajęć integracyjnych, jak chociażby wspólne poranki przy kawie, doprowadzi do budowania więzi społecznych między pracownikami. Takie działanie jest szczególnie ważne w przypadku mężczyzn.

Jednak u osób przebywających w głębokiej depresji, które nie są w stanie wykonywać jakichkolwiek obowiązków zawodowych lub nawet nie wstają z łóżka, należy natychmiast skontaktować się ze specjalistą. Na takie sytuacje powinny być szczególnie uważne osoby kierujące zespołami, jak również ich poszczególni członkowie. Jak istotna jest obserwacja oraz zapewnienie szybkiej, specjalistycznej pomocy psychiatry czy psychologa, powinna wiedzieć kadra zarządzająca. Dlatego tak ważne jest, również w ich przypadku, prowadzenie szkoleń uświadamiających i uczących zachowań, które mają na celu ochronę zdrowia psychicznego pracowników przy wsparciu odpowiednich specjalistów.

Sukces każdej firmy zależy od ludzi, którzy angażują się w swoją pracę. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy pracownicy są w dobrym zdrowiu. Koszt ignorowania problemów natury psychicznej pracowników może być ogromny.

Powiązane tematy:

Źródło: 

Tydzień Zdrowia Mężczyzn: Zmieniające się podejście mężczyzn do zdrowia psychicznego i terapii (bacp.co.uk)

(The Lancet, 2018)

Opublikowano:

Interesuje Cię nasza oferta? Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Opowiemy Ci o naszym systemie i o tym, jak możemy dopasować ofertę do Twoich potrzeb i wymagań.

  Pokaż
  Pokaż
  Pokaż

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pokaż

  Copyright © 2024 Medicover Benefits Sp. z o.o.
  Znajdź nas na: