Menu:

Wielopokoleniowy zespół – współpraca, jak nim zarządzać, różnorodność pokoleniowa

Współpraca międzypokoleniowa to mrzonka, a może wyzwanie współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi? W dobie zmian demograficznych, dla przedsiębiorstw liczy się m.in. nowa perspektywa rozwoju lub poprawa już istniejących rozwiązań. To dzięki temu utrzymuje się lub osiąga obecnie przewagę konkurencyjną na rynku.

Wielopokoleniowy zespół a zarządzanie
Główne pokolenia na rynku pracy, to m.in. przedstawiciele generacji baby boomers czy Y (inaczej milenialsi). Jakie są ich potrzeby i oczekiwania?

Wielopokoleniowy zespół – czy jest się czego obawiać?

Co liczy się dla pracodawców? Miedzy innymi zmotywowany, zaangażowany i lojalny zespół pracowników, który… dba również o korzystny dla wszystkich stron zainteresowanych – dobry dialog międzypokoleniowy. To ważne, aby podkreślić znaczenie każdej osoby w firmie, dlatego nie bez znaczenia pozostaje organizacja pracy wspierającej przedsiębiorstwa zbudowane z zespołów wielopokoleniowych.

Wprowadzenie programów zarządzania różnymi pokoleniami stało się w Polsce koniecznością.

Zgrane zespoły zapewnią bowiem sprawne osiąganie celów biznesowych.

Głównymi pokoleniami obecnymi na rynku pracy są przedstawiciele tzw. generacji Baby Boomers (BB), X (pokolenie „niepewnego jutra”), Y (pokolenie Milenium) i Z (pokolenie internetowe). I choć potencjał zespołu zdigitalizowanego przedsiębiorstwa to wielka szansa na rozwój firmy, nie można zapominać o tym, jak istotne jest korzystanie z nieprzeciętnych umiejętności bardziej doświadczonego (starszego) zespołu.

Wielopokoleniowy zespół – różnice i wyzwania

Każde pokolenie na rynku pracy w inny sposób nabywało wiedzę, wykorzystywało ją i przetwarzało. A wiele dzisiejszych rozwiązań nie byłoby możliwych, gdyby nie starania pokoleń wcześniejszych. Rozwój technologii i galopujący postęp sprawiają, że innego „wymiaru” nabierają kwestie szacunku do pracy, praw pracowniczych, koncepcji work-life balance czy kwestii wsparcia psychospołecznego.

Nie dziwią również obawy pracodawców, którzy obecnie mierzą się przede wszystkim z utrzymaniem w zespole wykwalifikowanych pracowników (zarządzanie talentami). Pracodawcy powinni również poznać podstawowe różnice między pracownikami – przedstawicielami określonej generacji i uświadomić sobie drzemiący w tym obszarze potencjał firmy.

Wspieranie kultury korporacyjnej dzięki intuicyjnej platformie benefitowej, ułatwia strategiczne zarządzanie zespołami multigeneracyjnymi. Platforma Medicover Benefits wspiera przedsiębiorców zatrudniających wielopokoleniowe kadry, oferując gotowe rozwiązania dla pracownika z grupy BB, X, Y i Z.

Dla każdego pokolenia w pracy ważne są nieco inne rzeczy – młodsze “zetki” oraz millenialsi mają tendencję stawiać rozwój nad stabilność zatrudnienia, którą z kolei doceniają boomersi.


Przeczytaj także: Jak skutecznie zarządzać zespołem?


Wyzwania w zarządzaniu wielopokoleniowym zespołem

Budowanie zaufania i zdobywanie lojalności pracowników, to kluczowe elementy rozwoju przedsiębiorstwa, które dba o jakość relacji w strukturach firmy i nie tylko! Istnieje szereg zalet posiadania wielopokoleniowego zespołu, które – choć są wyzwaniem menedżerskim – przynoszą pracodawcom i firmie wymierne korzyści.

Ukryte w międzygeneracyjnych zespołach możliwości sprawiają, że:

 • pracownicy wymieniają się między sobą cenną wiedzą, doświadczeniem i praktyką, która w różnorodnym środowisku – rodzi kreatywność i nietuzinkowe rozwiązania;
 • kształtują się nowe, zoptymalizowane rozwiązania działów personalnych, które – za pośrednictwem przełożonych – mogą oddelegowywać zadania pracownikom o zbliżonym profilu kompetencji;
 • różnorodność zespołu sprawia, że przedsiębiorcy mogą precyzyjniej odpowiadać na potrzeby swoich klientów, oferując usługi (produkty) dla szerszego grona odbiorców (również z różnych pokoleń);
 • ukryty potencjał firm jest bliżej, niż mogłoby się wydawać – pracodawcy dbający o wielopokoleniowe zespoły, pozytywnie wpływają na swój wizerunek (pozytywny employer branding).
Wielopokoleniowy zespół a HR

Wielopokoleniowy zespół wymaga indywidualnego podejścia. Jak efektywnie zarządzać zespołem i wzbogacić kulturę organizacyjną?

Profil pracownika w poszczególnych pokoleniach – BB, X, Y, Z

Pokolenie Baby Boomers

To grupa pracowników urodzona w latach 1946-1964. Osoby znajdujące się między 57. a 75. rokiem życia, nazywane są pokoleniem wyżu demograficznego tzw. Baby Boomers. Pokolenie BB stanowi znaczną część populacji światowej. Według danych z 2019 roku, w Polsce było to ok. 23 proc. społeczeństwa (dla porównania, w Stanach Zjednoczonych ok. 21 proc.).

Baby Boomers to grupa pracowników, których pokolenie:

 • ceni sobie stabilne warunki i miejsce pracy;
 • nieczęsto zmienia pracodawcę;
 • ma cenne doświadczenie i wiedzę – know-how dla młodszego pokolenia.

Pokolenie X

Przedstawiciele tego pokolenia urodzili się w latach 1965-1979. Zwane pokoleniem PRL (również “baby busters”). Przedstawiciele tego pokolenia cenią sobie stabilne warunki pracy, a odwdzięczają się znacznym poświęceniem, efektywnością i odpowiedzialnością za wykonanie powierzonych im obowiązków.

Dla tej grupy pracowników liczą się kwestie finansowe – cenią sobie firmowe benefity. A co istotne – bardzo dobrze zarządzają również swoim czasem.

Generacja Y

Pokolenie Millenialsów to osoby urodzone po 1980 roku. Doprecyzowując, w zależności jak podają źródła literaturowe, są nimi pracownicy urodzeni w latach 1980-1994 lub w przedziale 1980-1996.

Na charakterystykę tych pracowników wpłynął nie tylko sposób wychowania, ale również (lub przede wszystkim) dostęp do nowoczesnej technologii i powstanie Internetu. Przedstawicieli tego pokolenia cechuje potrzeba regularnej zmiany, która niekoniecznie musi wiązać się z kwestiami zawodowymi oraz dbanie o własny rozwój – podnoszenie kompetencji, dokształcanie się.

Pokolenie Z

Do tej grupy pracowników zalicza się osoby urodzone po roku 1995, które w większości są bardzo dobrze wykształcone. To pracownicy gotowi na nowe rozwiązania, otwarci na inne, zagraniczne rynki. Mają dosyć wysokie wymagania względem pracodawców (również finansowe) – stawiają na swoją niezależność, możliwość rozwoju i elastyczność wykonywanej pracy.

Korzyści, jakie niesie ze sobą multigeneracyjny zespół pracowników

Łatwiejsze przekazywanie wiedzy

Transfer wiedzy i umiejętności w organizacji powinien być wielowektorowy, czyli nie powinien ograniczać się tylko do podejścia „top-down”, w którym osoby bardziej doświadczone przekazują swoją wiedzę osobom młodszym. Takie podejście nie bierze pod uwagę możliwości, że pracownik na stanowisku seniorskim może nauczyć się czegoś nowego od juniora, ale również tego, że starszy wiekiem ekspert ds. IT dowie się czegoś nowego od młodego managera.

Spojrzenie na problem z różnych perspektyw

Zdarza się, że przeszkodą w osiąganiu celów bywa różnica zdań i punktów widzenia. Jednak podobnie jak wspominaliśmy w artykule o zaletach wielokulturowości w organizacji, takie różnice można wykorzystać na naszą korzyść, a nie szkodę.

Zamiast skupiać się na tym, że starsze pokolenia mają tendencję do zapóźnienia technologicznego i są generalnie bardziej przywiązane do tradycji, a młodszym zdarza się nie respektować przyjętych struktur oraz niezrozumienia procesów, można taką sytuację odwrócić. Jako zarządzający zespołem możesz zachęcać zespół do wymieniania się doświadczeniami – starsi pomogą młodszym lepiej wdrożyć się w życie organizacji, a ci drudzy pokażą jak udoskonalić istniejące rozwiązania.

Szansa na mniejszą rotację

Dzięki zjawisku tzw. rotacji falowej zespoły o zróżnicowanym profilu wiekowym są wytrzymalsze na wstrząsy, które często przebiegają wzdłuż linii pokoleniowych. Zdarza się, wypowiedzenie falowo składa kilku pracowników w podobnym wieku, którzy zżyli się na tyle, że nie widzą swojej przyszłości w organizacji, kiedy z firmy odejdą ich rówieśnicy. Innym przykładem są urlopy macierzyńskie czy odejścia na emeryturę – w interesie pracodawcy jest zachować ciągłość wykonywania zadań przez pracowników, czyli tak skonstruować swój team, żeby był niewrażliwy na charakterystyczne dla jednorodnych pokoleniowo zespołów.

Zróżnicowane umiejętności i kompetencje

Kiedy w zespole współpracują ze sobą osoby w różnym wieku, to naturalnie znajdują się na różnych etapach rozwoju zawodowego, mają więc różne doświadczenia – nie tylko te związane z biznesem, ale również życiowe. W związku z tym mają w sumie bardzo zróżnicowany, bogaty i wielowektorowy potencjał, który menedżerowie powinni się nauczyć wykorzystywać do wzmacniania i rozwijania kompetencji nie tylko zespołu, ale i całej organizacji.

Jakie świadczenia wybiera pracownik, a jakie oferuje pracodawca?

Jakie benefity najczęściej oferują pracodawcy, a jakie są najchętniej wybierane przez pracowników? Okiem pracodawcy, te najprostsze do wdrożenia to pakiety medyczne i sportowe.

Medicover Benefits — rozwiązanie dla każdego pokolenia

Aby móc spełnić potrzeby pracowników, jednocześnie nie wypalając budżetu na nietrafione decyzje dotyczące świadczeń dodatkowych, warto pomyśleć o platformie Medicover Benefits. Dlaczego?

Platforma benefitowa pozwala wybrać pakiet świadczeń pod indywidualne potrzeby pracownika. Dzięki temu zarówno starszy, jak i młodszy pracownik będzie mógł ustalić dla siebie taki zestaw benefitów, które będą stanowiły dla niego realną wartość i zmotywują do pracy.

Co więcej, możliwość wyboru świadczeń to dodatkowa zaleta dla każdego potencjalnego pracownika — dzięki temu wyróżnisz się na rynku pracy. To świetna karta przetargowa podczas rozmowy rekrutacyjnej i atrakcyjne rozwiązanie w czasach niskiej stopy bezrobocia w kraju i wielkiego zapotrzebowania na specjalistów.

Do tego platforma Medicover Benefits jest prosta w obsłudze i znacznie ułatwia pracę działu HR poprzez wgląd w wybrane świadczenia pracownicze w jednym miejscu. Możesz także wygenerować raporty, które przedstawią Ci wykorzystanie poszczególnych benefitów przez pracowników Twojej firmy. Dzięki temu będziesz wiedzieć, w co inwestować dalej, a z czego lepiej zrezygnować.

Bibliografia

 1. https://journals.lww.com/frontiersonline/Abstract/2012/07000/Leading_a_Multigenerational_Workforce__Strategies.2.aspx
 2. https://www.prawo.pl/kadry/8-zalet-wspolpracy-miedzypokoleniowej,289047.html
 3. https://www.investopedia.com/terms/b/baby_boomer.asp
 4. https://www.statista.com/statistics/296974/us-population-share-by-generation/
 5. https://www.researchgate.net/publication/330502458_Strategies_for_Leadership_Styles_for_Multi-Generational_Workforce
 6. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4713/Pokolenie_Y_prawdy_i_mity_w_kontekscie_zarzadzania_pokoleniami.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 7. https://kariery.up.krakow.pl/htmlarea/uploaded/bb-x-y-z.pdf
 8. https://prowly-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/landing_page_image/image/87533/Benefity-czyli_co_motywuje_pracownik_w_-_Raport_Pracuj_pl.pdf
 9. https://journals.lww.com/nursingmanagement/Abstract/2004/01000/Defy_the_decades_with_multigenerational_teams.12.aspx
Opublikowano:
Powiązane artykuły:

Interesuje Cię nasza oferta? Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Opowiemy Ci o naszym systemie i o tym, jak możemy dopasować ofertę do Twoich potrzeb i wymagań.

  Pokaż
  Pokaż
  Pokaż

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pokaż

  Copyright © 2024 Medicover Benefits Sp. z o.o.
  Znajdź nas na: