Menu:

Rotacja pracowników w firmie – wskaźnik rotacji pracowników

Rotacja pracowników w firmie to jedno z największych wyzwań dotyczących zarządzania zespołem. Kiedy traci się nad nią kontrolę, może powodować duże koszty oraz problemy z zachowaniem ciągłości biznesu. Zjawisko to dotyczy każdej branży, zarówno stanowisk fizycznych, jak i pracy typowo biurowej. Pandemia dodatkowo spowodowała większe ruchy na rynku pracy, a przejście wielu firm na pracę zdalną, umożliwia poszukiwanie zatrudnienia w części branż bez ograniczeń związanych z miejscem pracy.

Rotacja pracowników w firmie
Rotacja pracowników to nic innego jak zmiana liczby pracowników zatrudnionych w firmie. Jakie są rodzaje rotacji pracowników i jak mierzyć poziom rotacji w firmie?

Czym jest rotacja pracowników?

Rotacja pracowników to proces odejścia pracowników z firmy w określonym czasie. Jeśli kontrolujemy jej skalę, jest czymś naturalnym i wręcz pożądanym. Pozwala na dołączenie do firmy nowych osób, które wniosą świeże spojrzenie lub brakujące kompetencje. Dodatkowo bywają także sytuacje, kiedy to pracodawca chce rozstać się z którymś z pracowników z uwagi na to, że nie spełnia on założonych oczekiwań.

Problematyczna może być natomiast sytuacja, kiedy z firmy odchodzi osoba, która jest trudna do zastąpienia, posiada fachową wiedzę lub była cennym uzupełnieniem zespołu. Trudności pojawiają się również w momencie, gdy z firmy odchodzi zbyt duża ilość osób w krótkim okresie czasu lub kiedy na dane stanowiska jest problem z rekrutacją kolejnych osób. Rotacja jest niewątpliwie zagrożeniem także w sytuacji, kiedy proces wdrożenia nowej osoby w zadania związane z daną branżą, czy konkretnym stanowiskiem jest złożony i długotrwały.

W sytuacji wysokiej rotacji wśród pracowników trudno jest realizować zadania biznesowe, a także dbać o firmowe wartości oraz o dobrą atmosferę pracy. Firma, która postrzegana jest jako posiadająca wysoki poziom rotacji, ma także często problemy z pozyskaniem nowych pracowników, gdyż nie budzi zaufania kandydatów.

Wskaźnik rotacji pracowników

Wskaźnik rotacji pracowników jest miarą, która określa procent pracowników, którzy odeszli z firmy w określonym czasie, w stosunku do ogólnej liczby pracowników. Jest to istotne narzędzie analizy dla działu HR, ponieważ pozwala na monitorowanie stabilności zespołu oraz identyfikowanie potencjalnych problemów związanych z rotacją pracowników.

Jak obliczyć wskaźnik rotacji pracowników?

Aby obliczyć wskaźnik rotacji pracowników, należy najpierw określić ilość pracowników zatrudnionych w danym okresie oraz ilość pracowników, którzy odejścia z firmy w tym samym okresie.

Wzór na obliczanie wskaźnika rotacji pracowników można przedstawić w prosty sposób:


Wskaźnik rotacji pracowników

= (liczba pracowników, którzy odeszli / liczba pracowników zatrudnionych) x 100%


Wskaźnik ten jest ważnym narzędziem do monitorowania stabilności zatrudnienia w firmie oraz oceny efektywności działań związanych z retencją pracowników.

O czym świadczy wysoki wskaźnik rotacji pracowników?

Wysoki wskaźnik rotacji pracowników może wskazywać na problemy z zarządzaniem personelem, brak motywacji czy nieodpowiednie warunki pracy. Jak głosi znane powiedzenie: „przychodzi się do firmy, a odchodzi od szefa” i faktycznie niewłaściwy sposób zarządzania, czy niewystarczające kompetencje menedżerskie są jednym z powodów odejść pracowniczych. Rola przełożonego jest kluczowa, gdyż wpływa na sposób codziennej pracy, zadania oraz ogólnie zaangażowanie pracowników.

Jak wiadomo, osoby zatrudnione decydują się na zmianę pracy, kiedy są z niej z jakiegoś powodu niezadowolone. Poza kwestią zarządzania zespołem mogą na to wpływać obszary związane ogólnie z miejscem pracy, np. z kulturą organizacyjną, czy warunkami zatrudnienia.

Do najczęstszych przyczyn rotacji wśród pracowników należą:

 • brak możliwości rozwoju,
 • kwestie finansowe
 • trudności z dopasowaniem się do zespołu. 

Coraz częściej pracownicy odchodzą także z uwagi na toksyczność miejsca pracy. Są bowiem coraz bardziej świadomi znaczenia wpływu środowiska pracy na ogólny dobrostan, dlatego też nie chcą być w miejscu, w którym doświadczają negatywnych bodźców.

Warto pamiętać, że nie na wszystkie obszary ma się wpływ. Czasami fluktuacji nie da się zapobiec, ponieważ pojawiają się czynniki niemożliwe do uniknięcia, jak chociażby zmiana miejsca zamieszkania czy prywatne trudności, które zmuszają pracownika do zrezygnowania z pracy. Większość powodów odejść pracowników pozostaje jednak zależna od działań pracodawcy.

Regularna analiza wskaźnika rotacji pracowników pozwala na śledzenie zmian w strukturze zespołu oraz prognozowanie ewentualnych problemów kadrowych. Praca nad zmniejszaniem rotacji pracowników jest kluczowa dla utrzymania stabilności organizacji, zwiększenia zaangażowania pracowników oraz poprawy efektywności pracy. 

Rotacja pracownicza w pierwszych miesiącach pracy

Jednym z częściej występujących problemów jest odejście z pracy w trakcie procesu wdrożenia pracownika. Wiele firm wciąż jeszcze nie docenia znaczenia onboardingu i nie przykłada do tych pierwszych tygodni pracy wystarczającej uwagi, co w konsekwencji może skutkować odejściem nowozatrudnionej osoby. Należy pamiętać, że w tym pierwszym okresie pracownika niewiele łączy z danym miejscem. Jeśli nie przekona się go, że warto w nowej firmie zostać, a dodatkowo otrzyma on w tym czasie ofertę pracy z innej organizacji, z dużym prawdopodobieństwem odejdzie.

Warto przy tym pamiętać, że ten rodzaj rotacji w trakcie procesu wdrożenia lub bezpośrednio po nim, to ogromne koszty dla pracodawców. Składają się na nie:

 • koszt czasu pracy osób, które wdrażają nowego pracownika;
 • koszt rekrutacji kolejnego pracownika i następnie jego wdrożenie.

Jak zmniejszyć współczynnik rotacji pracowników?

Większość poza finansowych powodów, dla których pracownicy zmieniają miejsce zatrudnienia, związana jest z obszarem satysfakcji i zaangażowania. Dlatego też są to kluczowe zagadnienia, które trzeba monitorować. Badania Instytutu Gallupa wskazują, że zarówno wysoki poziom zaangażowania, jak i praca na mocnych stronach w zespole, powodują zmniejszenie rotacji.


Wysoki poziom zaangażowania zapewnia rotację mniejszą o 18 proc. w firmach wysoko rotujących i o 43 proc. w branżach, gdzie rotacja jest niska. Z kolei jeśli pracownik ma możliwość wykorzystywania swoich mocnych stron w pracy, to po pierwsze osiąga lepsze efekty, a po drugie chętniej zostanie w takim miejscu, aby dalej rozwijać swoje kompetencje i wykonywać zadania, które przynoszą mu satysfakcję.


Zgodnie z trójczynnikowym modelem, wpływ na zaangażowanie pracowników mają:

 • poczucie przynależności do organizacji,
 • poczucie satysfakcji z pracy,
 • zaufanie do menedżerów i ich roli.

Są to obszary, o które trzeba szczególnie zadbać, chcąc utrzymać fluktuację pracowników na niskim poziomie. Chcąc przeciwdziałać rotacji, warto pamiętać o:

 • docenianiu,
 • dawaniu możliwości rozwoju,
 • tworzeniu kultury feedbacku,
 • odpowiednim włączaniu pracowników w życie firmy,
 • dbaniu o komunikację i przepływ informacji.

Pracownicy powinni czuć się częścią zespołu i mieć świadomość wpływu na uzyskiwane przez firmę wyniki. Jednym z elementów, na które także warto zwrócić uwagę, gdyż ma przełożenie na zaangażowanie pracowników jest wellbeing.

Jak zmniejszyć poziom rotacji pracowniczej? Warto zwrócić uwagę na motywowanie pracowników, inwestowanie w ich rozwój oraz dobrą atmosferę w zespole, jak również w całej organizacji.


Dowiedz się więcej:

Benefity a poziom rotacji pracowników w firmie

Odpowiadanie na potrzeby pracowników i stwarzanie im optymalnego środowiska pracy, to podstawa, aby chcieli zostać w firmie na dłużej. Istotną rolę odgrywają także właściwie dopasowane benefity, które wspierają pracowników w utrzymaniu ich dobrostanu. Opieka medyczna, czy pakiety sportowe to teraz podstawa. Natomiast dużą wartością i możliwością wyróżnienia się na tle innych firm jest szersze podejście do dodatkowych świadczeń.

Zatrudnione osoby są coraz bardziej świadome znaczenia wsparcia psychologicznego i dbałości o zdrowy tryb życia. Poza tym chętnie korzystają z możliwości rozwijania ich zainteresowań czy uatrakcyjniania czasu wolnego.

Ważne jest niewątpliwie to, aby środowisko pracy i warunki zatrudnienia były satysfakcjonujące, ponieważ  jest to podstawą, aby myśleć o pozostaniu w danym miejscu. Jeśli pracodawca zapewnia atrakcyjny pakiet benefitów, ułatwia pracownikom ich codzienne funkcjonowanie, co w konsekwencji przekłada się na zwiększenie lojalności i mniejszą chęć zmiany.

Szukając możliwości przeciwdziałania rotacji pracowników, konieczne jest monitorowanie tego, jak zatrudnione osoby postrzegają środowisko pracy oraz czy rozwiązania, które są wprowadzane, spełniają oczekiwania. Można do tego wykorzystać ankiety satysfakcji i badania zaangażowania, a w mniejszych zespołach, rozmowy z zatrudnionymi osobami. Kluczowe jest to, aby robić to regularnie i mieć pewność, że trzyma się rękę na pulsie. To pozwoli na kontrolowanie wskaźnika rotacji pracowników i reagowanie, jeśli będzie działo się coś niepokojącego.

Źródła:

 1. Management and organizational behaviour, Laurie J. Mullins, Pitman Publishing, 1993.
 2. What Is Employee Engagement and How Do You Improve It?, Gallup

Opublikowano:
Powiązane artykuły:

Interesuje Cię nasza oferta? Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Opowiemy Ci o naszym systemie i o tym, jak możemy dopasować ofertę do Twoich potrzeb i wymagań.

  Pokaż
  Pokaż
  Pokaż

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pokaż

  Copyright © 2024 Medicover Benefits Sp. z o.o.
  Znajdź nas na: