Menu:

Zaangażowanie pracowników – jak dbałość o dobrostan wpływa na motywację i realizację celów?

Osiąganie celów biznesowych firmy uzależnione jest od wielu czynników zarówno zewnętrznych, jak i tych wewnętrznych. Jednym z najbardziej istotnych są pracownicy – ich kompetencje oraz poziom zaangażowania w realizowane zadania. Dlatego też monitorowanie tego, co wpływa na angażowanie się pracowników jest jednym z zagadnień, któremu działy personalne poświęcają sporo uwagi.

Zaangażowanie pracowników wpływa na ich efektywność.
Czym jest zaangażowanie w pracę i jak przekłada się na cele biznesowe firmy?

Problemy pracodawców dotyczące zaangażowania pracowników

Co roku pojawiają się kolejne wyniki badań dotyczące rynku pracy, wskazujące na wyzwania, którym muszą sprostać pracodawcy i pracownicy. Dotyczą one każdej branży, a obszary wskazywane przez respondentów kilka lat temu, w zdecydowanej większości są nadal aktualne. Większość z nich ponadto zyskuje na sile, co oznacza, że problem zazwyczaj nie jest rozwiązywany, a wręcz przeciwnie – z każdym rokiem eskaluje.

Cofając się kilka lat, widać, że już wtedy jednymi z kluczowych zagadnień były wysoki poziom stresu oraz depresja. W badaniach z 2017 r. 85 proc. respondentów wskazywało, że odczuwa stres w pracy. To samo badanie wskazywało, że ponad połowa pracowników nie angażuje się w pracę. Przedłużający się stres jest jednym z podstawowych czynników, które sprzyjają wypaleniu. Dlatego też jest on tak niebezpieczny i istotnie wpływa na funkcjonowanie pracowników.

Ryzyko wypalenia zawodowego

Tematyka wypalenia jest złożona. Sam fakt, że pełna definicja wypalenia zawodowego uwzględnia wyczerpanie emocjonalne, depersonalizację i obniżone poczucie osiągnieć pokazuje, jak wiele czynników ma na nie wpływ i jak istotne jest kompleksowe podejście do profilaktyki lub wspierania pracowników w wyjściu z tego trudnego stanu.

W aktualnych raportach o zdrowiu wskazywane jest, że ponad 1 mln Polaków choruje na zaburzenia depresyjne. Jednocześnie dane uzupełniane są informacją, że według OECD może być to liczba niedoszacowana z uwagi na stopień zrozumienia zaburzeń psychicznych, stygmatyzację chorych oraz ograniczony dostęp do opieki psychiatrycznej.

Dodatkowo pandemia spowodowała, że problem zaburzeń związanych z obniżonym nastrojem narasta. WHO uznało wypalenie zawodowe za syndrom chorobowy i zostało wpisane do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11. Pokazuje to wzrost znaczenia narastającego problemu.

Obniżony nastrój, wypalenie, depresja nierozerwalnie wiążą się z tym, jak pracownicy funkcjonują w firmie i jak realizują zadania. Kiedy spojrzy się na światowe trendy, które cyklicznie monitoruje instytut Gallupa, dane wyglądają niepokojąco. Wskazują one, że średni poziom zaangażowania pracowników wynosi 14 proc. i z każdym rokiem widoczne są tendencje spadkowe.

Jak skutecznie zwiększać zaangażowanie pracowników?

Problem braku zaangażowania oraz braku chęci do pracy może doprowadzić do wypalenia zawodowego. Jakie kroki może podjąć pracodawca, by zmotywować pracowników?

Jak zaangażowanie pracowników przekłada się na cele biznesowe firmy?

Satysfakcja i zaangażowanie w pracę są ściśle powiązane z efektami pracy i wynikami biznesowymi. Czasami, kiedy szuka się rozwiązań problemów związanych z nieobecnościami pracowników, rotacją, czy produktywnością, nie doszacowuje się wpływu zaangażowania pracowników na te obszary.

Z badań Instytutu Gallupa jasno wynika, że posiadanie wysokiego poziomu zaangażowania, przekłada się na liczne biznesowe korzyści, m.in.:

 • o 81 proc. mniejszy wskaźnik absencji pracowników,
 • mniejsza rotacja (o 18 proc. mniejsza w firmach wysoko rotujących i o 43 proc. w branżach, gdzie rotacja jest niska),
 • o 18 proc. większa produktywność,
 • o 23 proc. większa rentowność,
 • 64 proc. mniej wypadków związanych z bezpieczeństwem pracy,
 • o 10 proc. większa lojalność klientów.

Są to twarde dane, które wskazują, że warto zadbać o to, aby pracownicy byli zaangażowani w swoje zadania. Czasami nie ma potrzeby szukania usprawnień w procesach, narzędziach czy sposobie działania. Może okazać się, że źródłem problemów i jednocześnie ich rozwiązaniem jest podejście i postawa pracowników. Jeśli firmy sprostają wyzwaniu, jakim jest odpowiednie angażowanie pracowników w realizowane przez nich zadania, możliwe będzie przeliczenie tego efektu na realne zyski.

Istotne jest także to, co podkreśla Instytut Gallupa, że pracownicy dzielą się na 3 grupy – zaangażowanych, niezaangażowanych i aktywnie niezaangażowanych. Ci ostatni są najbardziej “niebezpieczni” pod kątem wpływu na efektywność, gdyż nie tylko sami są niezaangażowani, ale wykazują postawę, która „zaraża” innych takim nastawieniem.

Może powodować to sytuacje, w których w niedługim czasie z jednej, czy kilku takich osób w zespole, powstanie grupa, która nie ma już “serca” i zapału dowykonywanych obowiązków. Dlatego tak ważne jest to, aby być czujnym, monitorować i odpowiednio wcześnie wdrażać potrzebne rozwiązania.

Poczucie przynależności do zespołu zwiększa zaangażowanie pracowników.

Poczucie przynależności i zaufanie do kadry zarządzającej to tylko niektóre elementy budowania zaangażowania i motywacji wśród pracowników.

Co wpływa na poziom zaangażowania pracowników?

Na zaangażowanie pracowników składają się 3 obszary – poczucie przynależności do organizacji, poczucie satysfakcji z pracy oraz zaufanie do menedżerów i ich roli. Każdy z nich składa się z określonych czynników, które firmy kształtują, dbając o środowisko pracy, szkoląc menedżerów i dobierając odpowiednie czynniki motywacyjne.

Aby pracownik był w stanie korzystać z tego, co oferuje mu pracodawca oraz aby z zapałem i chęcią podejmował inicjatywy, należy zadbać o jego wellbeing, czyli dobrostan, który w konsekwencji przekłada się na satysfakcję z pracy, poczucie przynależności i ostatecznie na zaangażowanie. Z kolei zaangażowanie przekłada się na wyniki biznesowe, także tworzy się łańcuch połączeń prowadzący od odpowiedniego podejścia – do dobrostanu pracowników i skutecznej biznesowo firmy.

Jak dobrać działania, aby przekładały się na wzrost zaangażowania?

Przede wszystkim konieczne jest rozpoznanie potrzeb pracowników, tak, aby dopasować rozwiązania budujące zaangażowanie, a także benefity do ich oczekiwań. Tworząc ankietę do badania potrzeb pracowników, można ją połączyć np. z badaniem zaangażowania opartym o te 3 obszary opisane powyżej. Analizę zaangażowania wśród pracowników warto przeprowadzać cyklicznie, np. raz do roku. Jest to jednocześnie doskonała okazja do zbadania potrzeb dotyczących benefitów, a także do monitorowania zadowolenia z wprowadzonych rozwiązań.

Warto postawić na większą elastyczność w doborze możliwych rozwiązań, tak, aby pracownicy mogli decydować o tym, jakie benefity wprowadzane przez firmę będą dla nich odpowiednie. Ważne jest także to, aby wachlarz możliwości obejmował różne obszary – zarówno związane ze zdrowiem fizycznym, jak i psychicznym, a także ze sportem, czy rozwijaniem pasji i możliwościami zaaranżowania czasu wolnego.

Dobrze dobrany system benefitów daje nie tylko możliwość wyboru dodatków, które będą motywujące, ale także da pracownikom przestrzeń do dbałości o równowagę psychiczną. Jeśli dodatkowo zadba się o to, aby dostępne były także materiały edukacyjne i webinary, pozwoli to na przykład menedżerom podnosić swoje kompetencje zarządcze, co z kolei przekłada się bezpośrednio na ich wpływ na zaangażowanie swoich pracowników.

Bibliografia

 1. "Barometr Rynku Pracy", Work Service
 2. "Combating Physician Burnout: A Guide for Psychiatrists", Sheila M. LoboPrabhu, Richard F. Summers, H. Steven Moffic, American Psychiatric Association 2020
 3. NFZ o zdrowiu. Depresja
 4. "What Is Employee Engagement and How Do You Improve It?", Gallup
Opublikowano:
Powiązane artykuły:

Interesuje Cię nasza oferta? Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Opowiemy Ci o naszym systemie i o tym, jak możemy dopasować ofertę do Twoich potrzeb i wymagań.

  Pokaż
  Pokaż
  Pokaż

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pokaż

  Copyright © 2024 Medicover Benefits Sp. z o.o.
  Znajdź nas na: