Menu:

Rekrutacja wewnętrzna w firmie – jak ją przeprowadzić?

Rekrutacja wewnętrzna w firmie, czyli proces poszukiwania osób na nowe stanowisko spośród obecnych pracowników, wymaga odpowiedniego przygotowania ze strony firmy. Poznaj wady i zalety rekrutacji wewnętrznej oraz poszczególne etapy tego procesu!

Rekrutacja wewnętrzna w firmie - czym jest, metody
Rekrutacja wewnętrzna niesie za sobą możliwość awansu na wyższe stanowisko w firmie. Aby awansować, osoba zatrudniona musi przejść wszystkie etapy rekrutacji. W wielu przypadkach przeprowadzona rekrutacja wewnętrzna nie przynosi efektów, wtedy konieczne jest poszukiwanie osoby z zewnątrz.

Na czym polega rekrutacja wewnętrzna?

Rekrutacja wewnętrzna to proces, w którym organizacja poszukuje odpowiednich kandydatów na stanowiska pracy spośród swoich własnych pracowników (wewnątrz firmy). Zazwyczaj jest inicjowany, gdy wewnętrzne stanowiska pracy stają się wolne lub podczas wzmożonego zapotrzebowania na pracowników o określonych umiejętnościach do nowych projektów czy inicjatyw.

Zarówno rekrutacja wewnętrzna, jak i zewnętrzna mają na celu znalezienie odpowiednich kandydatów na stanowiska pracy. Obie strategie rekrutacji wymagają starannego procesu selekcji, w tym:

 • oceny umiejętności,
 • doświadczenia,
 • kwalifikacji kandydatów.

Główną różnicą jest obszar poszukiwań – rekrutacja wewnętrzna wykorzystuje istniejące zasoby firmy (osoby już zatrudnione), z kolei zewnętrzna koncentruje się na przyciąganiu nowych talentów spoza organizacji.

Etapy rekrutacji wewnętrznej

I. Identyfikacja potrzeb

 • analiza stanowiska pracy oraz wymaganych kompetencji,
 • doświadczenia i umiejętności,
 • a także określenie zakresu obowiązków dla przyszłego pracownika.

II. Komunikat o wakacie

Przy wykorzystaniu wewnętrznych kanałów komunikacji:

 • tablice ogłoszeń,
 • e-maile,
 • portale firmowe.

Komunikat powinien zawierać ściśle określone ramy czasowe rekrutacji.

III. Zbieranie aplikacji

 • zbieranie aplikacji złożonych przez zainteresowanych pracowników.

IV. Rozmowy kwalifikacyjne

 • przeprowadzanie rozmów z potencjalnymi kandydatami,
 • ocena umiejętności i doświadczenia kandydatów w kontekście wymagań danego stanowiska.

V. Analiza i wybór kandydata

 • analiza wyników rozmów,
 • wybranie najlepszego kandydata na stanowisko.

VI. Feedback dla pozostałych kandydatów

 • udzielenie informacji zwrotnej pracownikom, którzy nie zostali wybrani, co przekłada się na wzrost zaufania uczestników do procesu rekrutacji.

VII. Wdrożenie i onboarding

 • zapewnienie wsparcia pracownikowi poprzez kompleksowe wdrożenie na nowym stanowisku.

Metody rekrutacji wewnętrznej

Choć istnieje kilka sprawdzonych metod rekrutacji wewnętrznej, ostateczny proces rekrutacji zależy od firmy. Metody i etapy mogą się różnić w zależności od kultury organizacji, struktury stanowisk pracy oraz specyfiki oferowanych pozycji. Do najczęściej wykorzystywanych metod rekrutacji wewnętrznej zaliczamy:

 • Ogłoszenia wewnętrzne

To najprostsza i najczęstsza metoda rekrutacji wewnętrznej. Polega na zamieszczeniu ogłoszenia o wolnym stanowisku w wewnętrznej sieci firmy lub na tablicy ogłoszeń. Ogłoszenie musi precyzyjnie określać wymagania względem kandydata oraz zakres nowych obowiązków. Ważne jest również umieszczenie ogłoszenia w widocznym, łatwo dostępnym dla wszystkich miejscu.

 • Programy poleceń pracowniczych

Metoda, w której pracownicy są zachęcani do polecania swoich znajomych lub współpracowników na wolne stanowiska. Dzięki tej metodzie nie tylko możesz znaleźć odpowiedniego kandydata, ale też wzmocnić więzi w zespole oraz zwiększyć zaangażowania pracowników, którzy czują się docenieni za pomoc w poszukiwaniu nowych talentów. Warto zachęcać pracowników do udziału w takich programach poprzez m.in. oferowanie nagród finansowych czy dnia wolnego.

 • Szkolenia i programy rozwojowe

Zakładają one wcześniejsze przygotowanie kandydatów na przyszłe stanowiska w trakcie szkoleń i kursów. Takie podejście pozwala na wewnętrzne awanse, gdy pracownicy nabierają nowych umiejętności i kompetencji, które są niezbędne do pełnienia nowych ról w firmie.

Zalety i wady rekrutacji wewnętrznej

Rekrutacja wewnętrzna wiąże się z szeregiem korzyści dla organizacji i pracowników, ale też z pewnymi ograniczeniami. Aby w pełni zrozumieć proces i jego wpływ na firmę, warto poznać wszystkie wady i zalety.

Z perspektywy pracownika udział w rekrutacji wewnętrznej to:

 • Możliwość podniesienia kwalifikacji i rozwoju – daje pracownikom szansę rozwoju zawodowego i zdobycia nowych umiejętności, co może być silną motywacją do pracy.
 • Zacieśnienie relacji z firmą – proces może przyczynić się do zacieśnienia relacji między firmą a pracownikiem, który poczuje się zauważony i doceniony.
 • Wzrost zaufania i pewności siebie – wewnętrzna rekrutacja może wzmocnić zaufanie względem firmy i pewności siebie pracownika.

Dla pracodawcy rekrutacja wewnątrz firmy oznacza:

 • Oszczędność czasu i pieniędzy – ten typ rekrutacji jest zazwyczaj tańszy i szybszy niż rekrutacja zewnętrzna. Nie generuje kosztów związanych z ogłoszeniem zewnętrznym czy współpracą z agencjami rekrutacyjnymi.
 • Rozwój kompetencji wśród pracowników – pracownicy zdobywają nowe umiejętności i wiedzę, co może przełożyć się na wzrost efektywności pracy.
 • Możliwość dynamicznego reagowania na zmiany – wewnętrzna rekrutacja pozwala na szybkie obsadzenie stanowiska. To kluczowe w przypadku dynamicznych zmian w strukturze organizacji.

Z kolei wśród wad rekrutacji wewnętrznej należy wymienić przede wszystkim:

 • Ograniczone pole wyboru kandydatów na dane stanowisko, wśród pracowników już zatrudnionych. Może to utrudnić znalezienie pracownika o odpowiednich umiejętnościach i kompetencjach.
 • Ryzyko powstawania konfliktów między pracownikami, którzy ubiegają się o to samo stanowisko.
 • Zaniedbywanie zewnętrznych talentów – istnieje szansa, że poza strukturą firma znajdzie kandydata o wyższych kompetencjach i lepszym dopasowaniu na dane stanowisko.
 • Ryzyko stagnacji w firmie – pracownicy, którzy już pracują w firmie, mogą być mniej otwarci na nowe pomysły i rozwiązania.

Rekrutacja wewnętrzna czy zewnętrzna?

Wybór między rekrutacją wewnętrzną a zewnętrzną przede wszystkim zależy od indywidualnych potrzeb danej firmy. Zastanawiając się, jaki typ rekrutacji przeprowadzić, warto przeprowadzić analizę kosztów oraz specyficznych wymagań stanowiska pracy.

Rekrutacja wewnętrzna oszczędza czas i koszty. Może jednak nie być wystarczająca, gdy firma poszukuje pracowników o specjalistycznych umiejętnościach lub świeżym spojrzeniu. Sprawdzi się za to doskonale, gdy potrzebny jest pracownik posiadający wiedzę o firmie. Z kolei rekrutacja zewnętrzna jest bardziej angażująca czasowo i finansowo. Będzie odpowiednim wyborem, gdy organizacja poszukuje różnorodności, nowych lub specjalistycznych kompetencji, które są niedostępne w aktualnych strukturach.

Zrównoważone podejście uwzględniające oba typy rekrutacji w zależności od bieżących potrzeb, wydaje się być najbardziej efektywnym rozwiązaniem. Pozwala na skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi przy jednoczesnej otwartości na rozwój, dzięki talentom spoza organizacji. To stwarza solidne podstawy dla długotrwałego wzrostu i sukcesu na rynku.

Opublikowano:
Powiązane artykuły:

Interesuje Cię nasza oferta? Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Opowiemy Ci o naszym systemie i o tym, jak możemy dopasować ofertę do Twoich potrzeb i wymagań.

  Pokaż
  Pokaż
  Pokaż

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pokaż

  Copyright © 2024 Medicover Benefits Sp. z o.o.
  Znajdź nas na: