Menu:

Quiet hiring (ciche zatrudnianie) – nowy trend HR?

Quiet hiring, czyli ciche zatrudnienie, zdobywa coraz większą popularność w środowisku HR. Firmy chętnie wykorzystują tę strategię w zarządzaniu zasobami ludzkimi, aby pozyskiwać nowych pracowników w nieco bardziej dyskretny, mniej tradycyjny sposób. Na czym dokładnie polega ciche zatrudnienie i jakie niesie ze sobą korzyści oraz zagrożenia? Czy quiet hiring odmieni rynek pracy? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Quiet hiring oferuje wiele możliwości zarówno kandydatom, jak i działom HR i całej firmie.
Na czym polega quiet hiring? Przydzielanie pracowników do nowych ról i stanowisk.

Czym jest quiet hiring (ciche zatrudnianie)?

Quiet hiring to proces pozyskiwania nowych umiejętności, które pozwalają na uzupełnienie luk kadrowych i zwiększanie produktywności firmy. Odbywa się to jednak bez zatrudniania nowych osób na stałe.

Oznacza to, że przedsiębiorstwo zwiększa poziom odpowiedzialności i kompetencje obecnych pracowników lub oferuje pracę osobom, które nie będą na stałe powiązane z firmą – np. freelancerom, agencjom, pracownikom tymczasowym czy zewnętrznym ekspertom.

Strategia cichego zatrudnienia może być realizowana na dwa sposoby – wewnętrznie oraz zewnętrznie.

Wewnętrzny quiet hiring

Wewnętrzne ciche zatrudnienie to przenoszenie obecnych pracowników na nowe stanowiska lub powierzanie im dodatkowych obowiązków bez formalnego procesu rekrutacji. Takie podejście pozwala firmom szybko reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe, wykorzystując już dostępne zasoby ludzkie.

W ramach tego modelu firma analizuje zasoby kadrowe i identyfikuje pracowników, którzy mają potencjał do objęcia nowych ról lub wykonywania dodatkowych zadań. Następnie organizacja dokonuje wewnętrznych przesunięć kadrowych.

Przykładowo, firma zauważa, że pracownik zajmujący się marketingiem posiada umiejętności analityczne, które są cenne dla niewystarczającego działu analizy danych. Zamiast poszukiwać zewnętrznego kandydata, firma decyduje się przenieść tego zatrudnionego do nowego pionu. To pozwala na lepsze wykorzystanie jego umiejętności – przy jednoczesnej oszczędności czasu i kosztów związanych z rekrutacją.

Zewnętrzny quiet hiring

Zewnętrzne ciche zatrudnienie, znane również jako outsourcing umiejętności, to zlecanie zewnętrznym podmiotom zadań lub projektów wymagających umiejętności, których brakuje w przedsiębiorstwie. Zamiast zatrudniać nowych pracowników na stałe, firma korzysta z usług ekspertów spoza organizacji, aby uzupełnić luki kadrowe i uzyskać dostęp do potrzebnej wiedzy.

Organizacja identyfikuje zadania lub projekty wymagające specyficznych kompetencji, których nie posiada wewnętrznie, i zleca je zewnętrznym ekspertom. Ten model pozwala na szybkie i efektywne uzupełnienie braków kadrowych bez konieczności długotrwałego procesu rekrutacyjnego i zatrudniania pracowników na stałe.

Przykładowo, firma technologiczna potrzebuje wsparcia w zakresie najnowszych trendów w dziedzinie sztucznej inteligencji, ale nie posiada własnego zespołu o odpowiednich kwalifikacjach. Zamiast rekrutować nowych pracowników, decyduje się na współpracę z zewnętrzną firmą specjalizującą się w AI. To pozwala na szybkie uzyskanie potrzebnej wiedzy i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Jakie korzyści daje quiet hiring?

Ciche zatrudnienie może przynieść wiele korzyści – zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Pozwala na szybsze reagowanie na potrzeby biznesowe, zwiększa elastyczność organizacji oraz może prowadzić do lepszego wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich.

Korzyści dla pracodawcy i HR

 • Oszczędność czasu i kosztów – brak standardowej rekrutacji zmniejsza koszty związane z ogłoszeniami o pracę, rozmowami kwalifikacyjnymi i onboardingiem.
 • Szybka reakcja na zmiany rynkowe – możliwość natychmiastowego przeniesienia lub zatrudnienia pracowników pozwala na szybką adaptację do nowych wyzwań.
 • Lepsze wykorzystanie talentów – przenoszenie pracowników wewnątrz organizacji umożliwia lepsze wykorzystanie ich umiejętności i potencjału.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników – powierzanie nowych zadań obecnym pracownikom może zwiększać ich motywację i satysfakcję z pracy.

Korzyści dla pracownika

 • Rozwój zawodowy – pracownicy mają możliwość rozwijania nowych umiejętności i zdobywania doświadczenia w różnych obszarach.
 • Stabilność zatrudnienia – pracownicy mogą czuć się pewniejsi swojej pozycji w firmie, wiedząc, że firma inwestuje w ich rozwój i docenia różnorodność umiejętności.
 • Różnorodność zadań – powierzanie nowych zadań i obowiązków może sprawić, że praca będzie bardziej interesująca i mniej rutynowa.

Quiet hiring potencjalne zagrożenia

Mimo licznych korzyści, ciche zatrudnienie niesie za sobą pewne zagrożenia. Pracownicy mogą czuć się przeciążeni nowymi obowiązkami, zwłaszcza jeśli nie są one odpowiednio wynagradzane. Ponadto ograniczenie rotacji w zespole może prowadzić do braku różnorodności i inkluzywności w firmie, a także do pojawienia się konfliktów wewnętrznych, gdy zatrudnieni czują, że nowe role są przydzielane w sposób niesprawiedliwy.

 Jak zjawisko quiet hiring wpłynie na rekrutację w 2024 roku?

O cichym zatrudnieniu – jako istotnym dla środowiska HR trendzie – mówiono już w roku 2022. W raporcie Gartner „9 Future of Work Trends For 2023” ciche zatrudnienie trafiło na miejsce pierwsze w rankingutrendów, które będą królowały w 2023 roku.

Z kolei w styczniu 2023 r. swój sondaż poświęcony zjawisku quiet hiring przeprowadziła amerykańska firma Monster (właściciel portalu dla osób, które poszukują pracy). Wśród grupy badanych, ośmiu na dziesięciu pracowników zatrudniono w procesie quiet hiringu. Co ciekawe, aż połowa z nich stwierdziła, że nowe stanowisko nie odpowiada ich umiejętnościom.

Eksperci ds. HR widzą w cichym zatrudnieniu rozwiązanie problemu quiet quittingu. Z drugiej strony mamy pracowników, którzy mogą być narażeni na przeciążenie obowiązkami, bez odpowiedniego zwiększenia pensji, co oczywiście naturalnie prowadzi do spadku satysfakcji z pracy.

Może się wydawać, że ciche zatrudnienie to rozwiązanie idealne, z korzyścią dla obu stron. Jednak analizując to zjawisko i jego wpływ na rynek pracy, należy brać pod uwagę obie te perspektywy. Obecni pracownicy firmy muszą wiedzieć, co wiąże się z podjęciem przez przedsiębiorstwo tej strategii – szczególnie jakie obowiązki i korzyści zyska konkretny pracownik. Tylko dokładne zaplanowanie cichego zatrudniania oraz otwarta komunikacja pozwolą organizacjom skutecznie wykorzystać ciche zatrudnienie, którego popularność stale rośnie.

Źródła

 1. Gartner, 9 Future of Work Trends For 2023, https://www.gartner.com/en/articles/9-future-of-work-trends-for-2023.
 2. Employer Flexible, Quiet Hiring & Why Businesses Should Pay Attention to the Trend, https://www.employerflexible.com/insights/quiet-hiring-why-businesses-should-pay-attention-to-the-trend/.
 3. HR.com, Is Quiet Hiring In The Workplace The Future Of Recruitment?, https://www.hr.com/en/magazines/all_articles/is-quiet-hiring-in-the-workplace-the-future-of-rec_lsvm7xwx.html.
Opublikowano:
Powiązane artykuły:

Interesuje Cię nasza oferta? Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Opowiemy Ci o naszym systemie i o tym, jak możemy dopasować ofertę do Twoich potrzeb i wymagań.

  Pokaż
  Pokaż
  Pokaż

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pokaż

  Copyright © 2024 Medicover Benefits Sp. z o.o.
  Znajdź nas na: