Menu:

Badania medycyny pracy — najważniejsze informacje

Zmieniasz miejsce pracy? Planujesz zatrudnić pracownika lub przenieść go na inne stanowisko? Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem, czy pracodawcą, badania medycyny pracy mogą towarzyszyć Ci na pewnym etapie drogi zawodowej. Co powinieneś o nich wiedzieć? Jakie są rodzaje badań? Kogo obejmują badania kontrolne medycyny pracy, okresowe i wstępne? Kto ponosi koszty? W dzisiejszym artykule dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o badaniach medycyny pracy.

Zadaniem lekarza medycyny pracy jest stwierdzenie, czy potencjalny pracownik może wykonywać pracę na danym stanowisku.

Badania medycyny pracy to specjalistyczne badania lekarskie mające na celu ocenę zdolności pracownika do wykonywania określonej pracy.

Ich głównym zadaniem jest zapobieganie chorobom zawodowym, wczesne wykrywanie schorzeń wpływających na zdolność do pracy, zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz ochrona zdrowia pracowników.

Badania wstępne

Celem badań wstępnych jest weryfikacja zdrowotna pracowników oraz osób przenoszonych na stanowiska, na których mogą występować czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Obowiązek wykonania badań dotyczy:

 • osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na pełen etat, część etatu, zastępstwo i okres próbny),
 • pracowników młodocianych (powyżej 15 lat, ale poniżej 18 lat) przenoszonych na inne stanowiska pracy, gdzie mogą występować czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe,
 • innych pracowników przenoszonych na stanowiska z podwyższonym ryzykiem zdrowotnym.

Wyjątkiem są studenci na praktykach oraz uczestnicy niektórych form stażu – pod warunkiem że program stażu nie naraża ich na szkodliwe czynniki lub uciążliwe warunki pracy.

Wstępne badania należy przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy, najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia.

Badania okresowe

Badania okresowe pracownika regularnie poddają ocenie wpływ warunków pracy na zdrowie – częstotliwość ich przeprowadzania ustala lekarz medycyny pracy.

Okresowe badania lekarskie są obowiązkowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, pracowników młodocianych oraz pracowników narażonych na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub na warunki pracy uciążliwe.

Badania kontrolne

Badania kontrolne oceniają zdolności pracownika do powrotu na stanowisko pracy po dłuższej nieobecności (zwolnienie lekarskie dłuższe niż 30 dni). Częstotliwość i zakres badań kontrolnych po L4 ustala lekarz medycyny pracy.

Są obligatoryjne dla wszystkich pracowników, którzy powracają do pracy u tego samego pracodawcy, aby zweryfikować ich zdolność do dalszego wykonywania obowiązków zawodowych po chorobie.

Kontrolne badania lekarskie dotyczą też osób, które były narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych w pracy – wtedy służą do monitorowania ich stanu zdrowia i oceny, czy mogą kontynuować pracę w dotychczasowych warunkach.

Sanitarno-epidemiologiczne

Badania sanitarno-epidemiologiczne wspierają zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych oraz zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Są obowiązkowe dla szerokiego spektrum osób – szczególnie tych, które w pracy mają bezpośredni lub pośredni kontakt z żywnością, pracują w placówkach służby zdrowia oraz miejscach objętych ryzykiem przenoszenia patogenów.

Obowiązek dotyczy m.in.:

 • pracowników branży spożywczej,
 • personel medyczny,
 • pracowników placówek edukacyjnych i opiekuńczych,
 • osób wykonujących zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie,
 • specjalistów zajmujących się dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją.

Skierowanie na badanie medycyny pracy to dokument wydawany przez pracodawcę (w formie papierowej lub elektronicznej), który upoważnia pracownika do przeprowadzenia konkretnego rodzaju badań lekarskich w celu oceny jego zdolności do pracy.

Skierowanie na badanie lekarskie pracy powinno zawierać:

 • dane pracownika (imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania),
 • dane pracodawcy (nazwa, adres, REGON),
 • informacje o stanowisku pracy (nazwa stanowiska, kod zawodu, opis czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowisku),
 • informacje o badaniach (rodzaj badań, termin badania, nazwa i adres placówki medycyny pracy).

Skierowanie do lekarza medycyny pracy powinien wskazywać, czy badania mają być przeprowadzone profilaktycznie albo w związku z konkretnym wydarzeniem, np. powrotem do pracy po dłuższej nieobecności.

Dokument musi podpisać osoba upoważniona przez pracodawcę, aby potwierdzić jego autentyczność i uprawnienie pracownika do badań.

Jak wygląda skierowanie na badanie profilaktyczne? Zobacz wzór skierowania na badania z zakresu medycyny pracy.

Badania lekarskie do pracy a orzeczenie lekarskie

Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy oceniają stan zdrowia pracownika w kontekście jego zdolności do bezpiecznego i efektywnego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy.

Z kolei orzeczenie lekarskie to dokument wydawany przez lekarza po przeprowadzeniu badań, który zawiera oficjalną ocenę zdolności pracownika do pracy.

Badania są więc procesem oceny, podczas gdy orzeczenie jest jego formalnym wynikiem, który ma bezpośredni wpływ na możliwości zatrudnienia i rodzaj wykonywanej pracy.

Wizyta u lekarza medycyny pracy rozpoczyna szczegółowy wywiad lekarski, podczas którego lekarz pyta o historię zdrowotną, ewentualne przewlekłe choroby, przebyte operacje oraz o warunki pracy mogące wpływać na zdrowie pracownika.

Następnie przeprowadzane są podstawowe badania: pomiar ciśnienia krwi, badanie wzroku i słuchu oraz ocena stanu układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. W zależności od rodzaju pracy mogą być wymagane dodatkowe specjalistyczne badania.

Na wizytę do lekarza medycyny pracy należy zabrać dowód osobisty, aktualne skierowanie od pracodawcy oraz dokumentację medyczną, jeśli to możliwe. Na wizycie pracownik powinien być wypoczęty i na czczo – w przypadku planowanego poboru krwi.

Badania do pracy a stanowisko pracy

Rodzaj badań lekarskich do pracy zależy od stanowiska pracy i występujących na nim czynników szkodliwych.

Poznaj przykładowe specjalistyczne badania dla określonych stanowisk:

 • praca z hałasem – badanie słuchu,
 • praca z pyłami – badanie spirometryczne, zdjęcie RTG klatki piersiowej,
 • praca z substancjami chemicznymi – badania krwi i moczu,
 • praca przy monitorze ekranowym – badanie okulistyczne,
 • praca na wysokościach – badanie laryngologiczne, badanie EKG,
 • praca kierowców – badania psychologiczne, badanie wzroku.

Lekarz medycyny pracy zleca dodatkowe badania w zależności od indywidualnych potrzeb pracownika.

Koszt badań u lekarza medycyny pracy zależy od wielu czynników – rodzaju badań, lokalizacji oraz typu placówki medycznej. Warto pamiętać, że to pracodawca powinien pokryć koszty badań medycyny pracy.

Badania wstępne do pracy są zazwyczaj najdroższe (100-250 zł), nieco mniej zapłacimy za badania okresowe pracownika (80-200 zł), a najmniej za badania kontrolne (50-150 zł). Podane ceny mają charakter orientacyjny – jeśli chcesz uzyskać dokładny koszt, skontaktuj się z wybraną placówką medycyny pracy.

Opublikowano:
Powiązane artykuły:

Interesuje Cię nasza oferta? Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Opowiemy Ci o naszym systemie i o tym, jak możemy dopasować ofertę do Twoich potrzeb i wymagań.

  Pokaż
  Pokaż
  Pokaż

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pokaż

  Copyright © 2024 Medicover Benefits Sp. z o.o.
  Znajdź nas na: