/ Pracownicy

Wielokulturowość – szansa dla rozwoju firmy i jej pracowników

pPod-wpywem-globalizacji-zmieniaj-si-tendencje-ekonomiczne-jak-rwnie-polityczne-demograficzne-oraz-spoeczno-kulturowe-Szereg-postpujcych-zmian-w-ksztatowaniu-min-konkurencyjnoci-firm-wpyno-na-polskie-rodowisko-biznesowe-i-nie-tylkoppCoraz-mniejszym-z...

Pod wpływem globalizacji zmieniają się tendencje ekonomiczne, jak również polityczne, demograficzne oraz społeczno-kulturowe. Szereg postępujących zmian w kształtowaniu m.in. konkurencyjności firm, wpłynęło na polskie środowisko biznesowe – i nie tylko.

Coraz mniejszym zaskoczeniem jest posiadanie międzynarodowego zespołu, który coraz powszechniej staje się istotną częścią organizacji i korporacji.

Wielokulturowość to szansa na rozwój dla Twojej firmy

Wielokulturowość nie pozostaje obojętna względem biznesu. Dla Twoich pracowników i firmy, to szansa na rozwój i ogromne wsparcie dla pracodawcy. Przede wszystkim, multikulturowy zespół to… obraz świata w szerszej perspektywie! Dzięki styczności z różną obyczajowością, Twoi pracownicy uczą się zróżnicowanych metod wykonywania swojej pracy i wywiązywania się ze swoich obowiązków.

 

Kreatywna multi-perspektywa

To, co wydaje się największą zaletą firm stawiających na kreatywność, to nieszablonowy sposób myślenia wynikających nie tylko z samego charakteru pracowników (cech osobowości), ale również wychowania i zwyczajów charakterystycznych dla danej narodowości.

Świeższa perspektywa i odmienne nastawienie do wykonywania pracy czy sposobów realizowania projektu, może być kluczem dla firmy, która boryka się ze stagnacją i wypaleniem. Wielokulturowość zespołu dodatnio korelująca z kreatywnością, wspiera strategie marketingowe, a te wpływają np. na zwiększenie sprzedaży czy innowacyjność. Rozwój firmy to jednoczesne utrzymanie lub wzmocnienie pozycji rynkowej.

 

Ponad multi-barierami

Dzięki zbudowaniu zespołu wywodzącego się z różnych kultur, zyskujesz cenną wiedzę dla siebie i swoich pracowników. Firma w bardziej przejrzysty sposób wchodzi w międzynarodową interakcję biznesową, a pracownicy szlifujący jednocześnie język obcy, lepiej rozumieją potrzeby swoich klientów.

 

Multi-wydajność

Heterogeniczność zespołu umożliwia budowanie nowej (lepszej) strategii przewagi konkurencyjnej. W zgodzie z zasadą „tworzenia mocnych” i „eliminowania słabych” stron, firma ma szansę stać się bardziej wydajna a tym samym produktywna, jeśli będzie czerpać cenną wiedzę z doświadczenia pracowników z zagranicy.

Członkowie zespołu wywodzący się z różnych stron świata, mogą bardziej intuicyjnie odpowiadać na bieżące potrzeby firmy i jej kontrahentów. Za nieoptymalną wydajnością przedsiębiorstwa, mogą kryć się niezamierzone stereotypy lub zwykła niewiedza, które uniemożliwiają podbijanie rynku na arenie międzynarodowej.

 

Zalety wielokulturowego zespołu

 • większa przystępność zróżnicowanej wiedzy dotyczącej określonej branży czy technologii;
 • możliwość wprowadzania nowych, innowacyjnych rozwiązań (projektów, pomysłów);
 • dostęp do wiedzy i cennego doświadczenia pracowników zagranicznych;
 • sprawniejsza komunikacja z zagranicznymi kontrahentami;
 • lepsza wydajność i produktywność (dopasowanie do preferencji zagranicznych użytkowników).

Z badania DeLancey nad wielokulturowością i różnorodnością w międzynarodowych korporacjach w Singapurze (Multiculturalism and Diversity in Multinational Corporations in Singapore) wynika, że:

77,44% respondentów zgodziło się, że wielokulturowy i zróżnicowany zespół wzbogaca ich osobiście i motywuje, aby pracować ciężej,

a wielokulturowość i różnorodność w organizacji są atutem dla planowanego przetrwania i konkurencyjności w zglobalizowanej gospodarce.[1]

Ponadto uczestnicy badania stwierdzili, że multikulturowość w firmie jest po prostu dobrym rozwiązaniem, oddziałującym również pozytywnie na ich pracowników.

Firmowa wielokulturowość – czy jest się czego obawiać?

Zróżnicowana kulturowo i narodowościowo firma może być obawą dla przedsiębiorcy.

 • Czy posiada odpowiednie kompetencje menedżerskie, aby rozwiązywać i zapobiegać problemom wielokulturowego zespołu?
 • Czy podoła wyzwaniom kulturowym swoich pracowników?
 • Czy będzie w stanie zjednoczyć zespół, przeciwdziałać stereotypom i ewentualnej dyskryminacji?

Otóż pomimo oczywistych zalet posiadania pracowników wywodzących się z różnych kręgów kulturowych, zauważa się bariery tj.: uprzedzenia czy brak wzajemnego zrozumienia.

 

Brak zrozumienia intencji

O nieporozumienie nietrudno, jeśli sprawy zawodowe stykają się z religijną obyczajowością, normami moralnymi czy tradycją narodową. Stąd możliwość występowania konfliktów wynikających ze źle zrozumianej wzajemnej intencji może być dla pracodawcy problemem.

 

Zagrożenia w zespołach wielokulturowych

W multikulturowym zespole upatruje się również przeszkody, które mogą rodzić obawy pracodawców tj.:

 • stereotypy i uprzedzenia współpracowników;
 • nieefektywność działań pomimo wprowadzonych zmian kadrowych;
 • problem identyfikacji pracowników (cudzoziemców) z firmą.

Postaw na szanse dla Twojej firmy!

Globalizacja, która od początku wieku XXI jest procesem zintensyfikowanym, radykalnie zmieniła świat gospodarczy, polityczny, społeczny i kulturalny.

Globalizacji gospodarki towarzyszy globalizacja kulturowa, której sprzyja nowoczesna technika. Globalizacja kultury bywa niekiedy utożsamiana z homogenizacją kultury. Wielką rolę w rozprzestrzenianiu się procesów globalizacji mają media elektroniczne, dzięki którym zmienia się sposób postrzegania wzajemnych relacji czasu i przestrzeni.[2]

Różnorodność w przedsiębiorstwie, powoli staje się koniecznością, aby móc osiągać pożądane cele na dzisiejszym rynku. Wielokulturowy zespół ułatwia zwiększenie portfela klientów, kontrahentów, interesariuszy czy akcjonariuszy. Różnorodność w miejscu pracy wpływa na dodatnią korelację z kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa.

Szansę dla rozwoju firmy upatrywaną w zespole wielokulturowym, tłumaczy się wzrostem kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów, rozwojem osobistym i elastyczności jej pracowników.

Integracyjne benefity w firmowej kafeterii

Platforma Medicover Benefits to mnóstwo pomysłów na wspólne spędzenie czasu w wielokulturowym zespole! Integracja w plenerze, wspólny wyjazd a może moc adrenaliny i szalona zabawa w parku rozrywki?

Sprawdź liczne oferty dostępne w firmowej kafeterii. Skorzystaj m.in. z:

 • Vouchery wstępu do AxeNation – sport prosto z Kanady!
 • Kody na zakupy od getCOFFE.co – pyszna, wspólna przerwa w pracy z kubkiem kawy wprost z Kolumbii, Etiopii lub Hondurasu!
 • Voucher do Arena Laser Games –  nowoczesnego centrum rozrywki

 

[1] DeLancey, M.R (2013). Employees’ Perceptions of Multiculturalism and Diversity in Multinational Corporation. Academic Journals: African Journal of Business Management; Hankuk University of Foreign Studies, 270 Imun-dong, Dongdaemun-gu Seoul 130-791, Korea. Accepted 19 September 2013, 7(35), 3560 – 3566, ISSN 1993-8233: https://academicjournals.org/article/article1380705787_DeLancey.pdf

[2] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3905881/globalizacja.html%20target=

Źródła:

http://www.ijsrp.org/research-paper-0120/ijsrp-p9720.pdf

https://www.teambuildingincentive.com/working-multicultural-team/

https://smallbusiness.chron.com/advantages-disadvantages-multicultural-workforce-18903.html

http://www.khg.uni.wroc.pl/files/hkgtrojantPDF.pdf