Menu:

Wielokulturowość w organizacji – zalety, wady i wyzwania kulturowe

Pod wpływem globalizacji zmieniają się tendencje ekonomiczne, jak również polityczne, demograficzne oraz społeczno-kulturowe. Szereg postępujących zmian w kształtowaniu m.in. konkurencyjności firm, wpłynęło na polskie środowisko biznesowe – i nie tylko. Coraz mniejszym zaskoczeniem jest posiadanie wielokulturowego zespołu, który coraz powszechniej staje się istotną częścią organizacji i korporacji.

Wspólna praca w wielokulturowym zespole
Wielokulturowość w organizacji to szansa na nowe spojrzenie, innowacyjne pomysły oraz cenną wiedzę i doświadczenie.

Na czym polega wielokulturowość?

Wielokulturowość polega na współistnieniu różnych kultur, tradycji oraz wartości w ramach jednego społeczeństwa. Jest to zjawisko, w którym ludzie o różnym pochodzeniu etnicznym, językowym czy religijnym żyją razem i wzajemnie się inspirują. Wielokulturowość stawia na szacunek i akceptację dla różnorodności, a także na dialog międzykulturowy, który pozwala na lepsze zrozumienie innych grup społecznych.

Dzięki wielokulturowości możemy poszerzać swoje horyzonty, poznawać nowe kultury i tradycje oraz budować otwartość na innych ludzi. To również szansa na przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, poprzez bezpośredni kontakt i wymianę doświadczeń między różnymi grupami społecznymi.

Wielokulturowość w organizacji

Wielokulturowość nie pozostaje obojętna względem biznesu. Dla twoich pracowników i firmy, to szansa na rozwój i ogromne wsparcie dla pracodawcy. Przede wszystkim, multikulturowy zespół to obraz świata w szerszej perspektywie. Dzięki styczności z różną obyczajowością twoi pracownicy uczą się otwartości na zróżnicowane metody wykonywania swojej pracy i wywiązywania się ze swoich obowiązków.

Zalety wielokulturowego zespołu

 • większa przystępność zróżnicowanej wiedzy dotyczącej określonej branży czy technologii;
 • możliwość wprowadzania nowych, innowacyjnych rozwiązań (projektów, pomysłów);
 • dostęp do wiedzy i cennego doświadczenia pracowników zagranicznych;
 • sprawniejsza komunikacja z zagranicznymi kontrahentami;
 • lepsza wydajność i produktywność (dopasowanie do preferencji zagranicznych użytkowników).

Z badania DeLancey nad wielokulturowością i różnorodnością w międzynarodowych korporacjach w Singapurze (Multiculturalism and Diversity in Multinational Corporations in Singapore) wynika, że 77,44 proc. respondentów zgodziło się, że wielokulturowy i zróżnicowany zespół wzbogaca ich osobiście i motywuje, aby pracować ciężej, a różnorodność i wielokulturowość w organizacji są atutem dla planowanego przetrwania i konkurencyjności w zglobalizowanej gospodarce. Ponadto uczestnicy badania stwierdzili, że multikulturowość w firmie jest po prostu dobrym rozwiązaniem, które uczy otwartości, tolerancji i pozytywnie wpływa na ich pracowników.

Zróżnicowana wiedza oraz dostęp do cennego doświadczenia to tylko niektóre z zalet organizacji wielokulturowych.

Kreatywność wielokulturowa

To, co wydaje się największą zaletą firm stawiających na kreatywność, to nieszablonowy sposób myślenia wynikający nie tylko z samego charakteru pracowników (cech osobowości), ale również wychowania i zwyczajów charakterystycznych dla danej narodowości. Świeższa perspektywa i odmienne nastawienie do wykonywania pracy czy sposobów realizowania projektu, może być kluczem dla firmy, która boryka się ze stagnacją i wypaleniem.

Wielokulturowość zespołu dodatnio koreluje z kreatywnością, wspiera strategie marketingowe, a te wpływają np. na zwiększenie sprzedaży czy innowacyjność. Rozwój firmy to jednoczesne utrzymanie lub wzmocnienie pozycji rynkowej.

Przełamywanie barier międzynarodowych

Dzięki zbudowaniu zespołu wywodzącego się z różnych kultur zyskujesz cenną wiedzę dla siebie i swoich pracowników. Firma w bardziej przejrzysty sposób wchodzi w międzynarodową interakcję biznesową, a pracownicy szlifujący jednocześnie język obcy, lepiej rozumieją potrzeby swoich klientów.

Większa wydajność zespołu

Heterogeniczność zespołu umożliwia budowanie nowej (lepszej) strategii przewagi konkurencyjnej. W zgodzie z zasadą „tworzenia mocnych” i „eliminowania słabych” stron firma ma szansę stać się bardziej wydajna a tym samym produktywna, jeśli będzie czerpać cenną wiedzę z doświadczenia pracowników z zagranicy.

Członkowie zespołu wywodzący się z różnych stron świata, mogą bardziej intuicyjnie odpowiadać na bieżące potrzeby firmy i jej kontrahentów. Za nieoptymalną wydajnością przedsiębiorstwa, mogą kryć się niezamierzone stereotypy lub zwykła niewiedza, które uniemożliwiają podbijanie rynku na arenie międzynarodowej.

Zalety wielokulturowości w organizacji

Wielokulturowość wady

Otóż pomimo oczywistych zalet posiadania pracowników wywodzących się z różnych kręgów kulturowych, zauważa się bariery tj.: uprzedzenia czy brak wzajemnego zrozumienia.

O nieporozumienie nietrudno, jeśli sprawy zawodowe stykają się z religijną obyczajowością, normami moralnymi czy tradycją narodową. Stąd możliwość występowania konfliktów wynikających ze źle zrozumianej wzajemnej intencji może być dla pracodawcy problemem.

Zagrożenia w zespołach wielokulturowych

W multikulturowym zespole upatruje się również przeszkody, które mogą rodzić obawy pracodawców tj.:

 • stereotypy i uprzedzenia współpracowników;
 • nieefektywność działań pomimo wprowadzonych zmian kadrowych;
 • problem identyfikacji pracowników (cudzoziemców) z firmą.

Wielokulturowy zespół a benefity

Platforma Medicover Benefits to mnóstwo pomysłów na wspólne spędzenie czasu w wielokulturowym zespole! Integracja w plenerze, wspólny wyjazd a może moc adrenaliny i szalona zabawa w parku rozrywki?

Sprawdź liczne oferty dostępne w firmowej kafeterii. Skorzystaj m.in. z:

 • Voucherów wstępu do AxeNation – sport prosto z Kanady!
 • Kodów na zakupy od getCOFFE.co – pyszna, wspólna przerwa w pracy z kubkiem kawy wprost z Kolumbii, Etiopii lub Hondurasu!
 • Voucherów do Arena Laser Games – nowoczesnego centrum rozrywki.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Jak różnice kulturowe wpływają na globalny biznes?

Różnice kulturowe mają istotny wpływ na globalny biznes w wielu aspektach. Bariera językowa może utrudniać wymianę informacji i współpracę między przedsiębiorstwami, tak samo jak różnice w sposobie myślenia i postrzegania mogą wpływać na sposób prowadzenia biznesu: sposób podejmowania decyzji, poczucie hierarchii (w bardziej tradycyjnych społeczeństwach starszeństwo jest stawiane ponad poziom kompetencji). W niektórych krajach przywiązywanie wagi do relacji z klientami jest bardziej powszechne niż w innych. Wreszcie, różnice kulturowe mogą wpływać na sposób reagowania na wprowadzanie nowych technologii czy wdrażanie nowych produktów i usług, co wpływa na konkurencyjność na rynkach międzynarodowych.

Co to jest szok kulturowy? Jak go minimalizować u pracowników?

Szok kulturowy to stan związany z nagłą i radykalną zmianą otoczenia społecznego. Może się pojawić na przykład, gdy pracownicy zmieniają miejsce pracy lub gdy są wysyłani na zagraniczne wyjazdy. Aby minimalizować wpływ znaczących różnic kulturowych na pracowników, pracodawca powinien oferować odpowiednie szkolenia dotyczące kultury (również kultury organizacyjnej) i języka danego kraju. Pracodawcy powinni również udostępnić pracownikom wsparcie psychologiczne i wszelkie materiały, które pomogą im lepiej zrozumieć i dostosować się do nowego otoczenia.

Na czym polega relatywizm kulturowy?

Relatywizm kulturowy to podejście głoszące, iż żadna praktyka kulturowa nie może być uważana za dobrą ani złą sama w sobie, tylko powinna być oceniona w kontekście, którym funkcjonuje. Oznacza to, że to, co jest uważane za moralnie poprawne w jednej kulturze, może być uważane za niemoralne w innej. Relatywizm kulturowy podważa ustalone standardy moralne i zachęca do zadawania pytań, dlaczego dana rzecz jest postrzegana jako “dobra” lub “zła”. Stosowanie relatywizmu pozwala na lepsze zrozumienie odmienności kulturowych i ich akceptację, oczywiście przy założeniu, że nie akceptujemy praktyk, które szkodzą innym.

Co to jest kod kulturowy?

Kod kulturowy to zbiór norm, zasad i wartości, którymi posługują się ludzie w danej społeczności. Służy jako system, który wyraża wyznawane przez ludzi wartości i umożliwia im współdziałanie w szerszej grupie społecznej. Kod kulturowy jest inaczej dodatkowym znaczeniem, które nieświadomie nadajemy wszystkiemu, co nas otacza: przedmiotom, jedzeniu, relacjom, innym osobom czy abstrakcyjnym konceptom, takim jak miłość czy nienawiść. Zrozumienie wdrukowanych w pracowników kodów kulturowych pozwoli organizacjom zrozumienie ich (niewypowiedzianych) potrzeb.

Bibliografia

 1. DeLancey, M.R (2013). Employees’ Perceptions of Multiculturalism and Diversity in Multinational Corporation. Academic Journals: African Journal of Business Management; Hankuk University of Foreign Studies
 2. Ositadima Emeka Alozie. Diversity V Multiculturalism Advantages And Disadvantages Of Workplace Diversity
 3. Sergij Trojan. Globalizacja jako proces historyczny: etapy ewolucji i cechy nowoczesności
 4. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3905881/globalizacja
 5. https://smallbusiness.chron.com/advantages-disadvantages-multicultural-workforce-18903.html
 6. https://www.teambuildingincentive.com/working-multicultural-team/
Opublikowano:
Powiązane artykuły:

Interesuje Cię nasza oferta? Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Opowiemy Ci o naszym systemie i o tym, jak możemy dopasować ofertę do Twoich potrzeb i wymagań.

  Pokaż
  Pokaż
  Pokaż

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pokaż

  Copyright © 2024 Medicover Benefits Sp. z o.o.
  Znajdź nas na: