Menu:

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

KLAUZULA INFORMACYJNA – przetwarzanie danych osobowych w celach nawiązania współpracy i celach kontaktowych

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medicover Benefits Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Medicover Benefits Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa;
 2. telefonicznie: 22 290 34 90.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Medicover Benefits sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa;
 2. przez e-mail: IOD@medicoverbenefits.pl.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane aby:

 1. kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania.
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami).
 2. Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy.
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
 3. Prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług w kontekście współpracy biznesowej między nami, a firmą, którą reprezentujesz. W ramach takiej relacji biznesowej będziemy między innymi wysyłać zaproszenia do spotkania, informacje o produktach, promocjach i konkursach oraz przeprowadzać badania marketingowe. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego usprawiedliwionego interesu. Możesz wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania
  w dowolnym momencie.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

 1. w okresie wykonywania umowy, którą zawarł  z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz,
 2. przez okres przedawnienia roszczeń z umowy
 3. do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli dane przetwarzane są w celach marketingowych w kontekście współpracy biznesowej.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych, np.;

 1. dostawcom usług IT,
 2. agencjom marketingowym,
 3. agencjom badawczym.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Źródło otrzymania danych

Twoje dane pochodzącą od pracodawców, kontrahentów, których reprezentujesz, jak również ze źródeł publicznych, w tym stron internetowych i serwisów społecznościowych.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

 Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Interesuje Cię nasza oferta? Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Opowiemy Ci o naszym systemie i o tym, jak możemy dopasować ofertę do Twoich potrzeb i wymagań.

  Pokaż
  Pokaż
  Pokaż

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pokaż

  Mapa strony
  Copyright © 2024 Medicover Benefits Sp. z o.o.
  Znajdź nas na: