Menu:

Czym jest quiet quitting? Zjawisko cichej rezygnacji w miejscu pracy

Rynek pracy przechodzi dynamiczne zmiany – wraz z nimi pojawiają się nowe trendy, które odzwierciedlają zmianę podejścia do pracy, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń. Jednym z nich jest zjawisko quiet quitting, czyli ciche odchodzenia, które nie dotyczy jednak dosłownej rezygnacji z pracy, ale opisuje wykonywanie tylko niezbędnych obowiązków, bez dodatkowego zaangażowania.

Quiet quitting to wewnętrzna rezygnacja z pracy przy jednoczesnym wykonywaniu podstawowych obowiązków pracy i niepodejmowaniu nowych wyzwań.

Quiet quitting – nowy trend na rynku pracy

Quiet quitting to pojęcie odnoszące się do działania polegającego na stopniowym rezygnowaniu z pracy bez wyraźnego zgłoszenia tego faktu przełożonemu. Jest to rodzaj pasywnego zwolnienia, w którym pracownik stopniowo zmniejsza swoje zaangażowanie, wykonywane obowiązki, aż w końcu opuszcza miejsce pracy bez formalnego rozstania.

Zjawisko to jest trudne do zidentyfikowania przez pracodawcę, ponieważ nie towarzyszy mu głośne ogłoszenie o rezygnacji, co sprawia, że może pozostać niezauważony przez dłuższy czas.

Ciche odchodzenie nie jest nowością. Jak potwierdzają badania Instytutu Gallupa to zjawisko znane od lat, które nasiliła pandemia. W erze social media możemy obserwować jego ewolucję w różnych kierunkach. Dziś – obok quiet quittingu – mówimy także o resenteeism, bare minimum Monday czy snail girl.

Quiet quitting rodzaje

Resenteeism to sytuacja, w której pracownicy pozostają w swoich rolach mimo niezadowolenia i poczucia dyskomfortu, często dlatego, że nie widzą dla siebie lepszych perspektyw lub obawiają się trudności w znalezieniu nowej pracy. To ewolucja quiet quitting w erze masowych zwolnień, gdzie pracownicy nie tylko są zdemotywowani, ale też urażeni swoją sytuacją zawodową.

Bare minimum Monday zyskał popularność na TikToku i stanowi odpowiedź na niedzielną panikę – stan, kiedy po weekendzie pracownicy odczuwają stres na myśl o czekających ich nazajutrz obowiązkach. Poniedziałkowe minimum absolutne to wykonywanie jedynie koniecznych zadań w poniedziałek, zamiast podejmowania się nadmiaru obowiązków na początku tygodnia.

Kolejnym ciekawym zjawiskiem jest snail girl, czyli „dziewczyna-ślimak” – ten trend stoi w opozycji z wizerunkiem ambitnej girlboss. Snail girl stawia na spokojniejsze tempo życia, priorytetyzuje równowagę między pracą a życiem prywatnym i unika nadmiernej presji zawodowej.

Te trendy pokazują, że młodsze pokolenia odchodzą od tradycyjnej kultury pracy, która często gloryfikuje nadgodziny i pełne poświęcenie dla kariery. Zamiast tego coraz częściej wybierają życie w zgodzie z własnymi wartościami i potrzebami, co stanowi wyzwanie, ale i okazję dla pracodawców do tworzenia bardziej elastycznego i wspierającego środowiska pracy.

Przyczyny quiet quittingu

Pamiętaj, by nie łączyć cichego odchodzenia bezpośrednio z lenistwem, zwłaszcza gdy zauważasz mniejszą energię i pasję u pracowników dotychczas silnie zaangażowanych.

Jakie są najpopularniejsze przyczyny tego zjawiska? Według badania Gallupa spadek zaangażowania respondentów poniżej 35. roku życia spowodowany był nikłymi szansami na rozwój, brakiem poczucia wsparcia oraz niezrozumieniem oczekiwań pracodawcy.

Ogół pracowników wyróżnia też inne powody cichej rezygnacji, takie jak:

 • Wypalenie zawodowe – przyjmowanie zadań wykraczających poza formalny zakres obowiązków prowadzi do przepracowania. Brak przypisania zadań zgodnie z talentami i predyspozycjami oraz niskie szanse na rozwój dodatkowo potęgują problem.
 • Brak zrozumienia wpływu dodatkowego zaangażowania – jeśli pracowitość i dodatkowe zaangażowanie nie są odpowiednio nagradzane, pracownicy nie widzą sensu w poświęcaniu wolnego czasu na dodatkowe obowiązki.
 • Niedopasowanie możliwości pracownika i wymagań pracodawcy – zbyt wysokie oczekiwania, za małe wynagrodzenie lub brak docenienia mogą prowadzić do spadku zaangażowania.
 • Brak jasnych oczekiwań i częste zmiany zadań – częste zmiany w zakresie obowiązków, bez spojrzenia na rolę jako całość, mogą prowadzić do poczucia chaosu, dezorganizacji i frustracji.
 • Nieefektywna organizacja pracy – liczne telekonferencje, spotkania ad hoc oraz niedokończone projekty mogą wywołać poczucie, że dodatkowy wysiłek pracownika jest bezwartościowy.

Ciche odchodzenie pracowników – co może zrobić pracodawca?

Quiet quitting może być postrzegany zarówno jako zjawisko pozytywne, jak i negatywne.

Z jednej strony może być oznaką, że pracownicy dbają o swoje granice i work-life balance. Z drugiej może prowadzić do obniżenia produktywności i kreatywności, co stanowi poważne wyzwanie dla firmy.

Jeśli ciche odchodzenie odbija się negatywnie na Twojej organizacji, liderzy i dział HR muszą działać – wykazywać się empatią i partycypacyjnym stylem zarządzania, regularnie monitorować nastroje i wprowadzać rozwiązania dla rozwoju pracowników.

Twoim wsparciem w zwalczaniu negatywnego quiet quittingu jest nowoczesna platforma HR Medicover Benefits, która oferuje Ci szereg narzędzi do budowania zaangażowania pracowników oraz optymalizacji procesów HR, takich jak:

 • Dostęp do szkoleń i kursów, które pomagają pracownikom rozwijać swoje zainteresowania, kompetencje językowe i inne umiejętności.
 • Moduł doceniania i kudosy ułatwiają celebrowanie osiągnięć pracowników, docenianie ich pracy i przekazywanie feedbacku.
 • Kafeteria benefitów, czyli oferta świadczeń pozapłacowych od ponad 500 partnerów z obszarów turystyki, rozrywki, kultury i wielu innych.
 • Moduł ankiety umożliwiający regularne monitorowanie nastrojów w firmie i wychwytywanie zagrożeń.
 • Moduł wall, który wspiera otwartą komunikację poprzez informowanie pracowników o ważnych wydarzeniach i angażowanie ich w życie firmy.
 • Moduł grywalizacja do organizowania wyzwań zespołowych i gier, dzięki którym umocnisz więzi zespołowe.

Dzięki platformie HR Medicover Benefits możesz efektywnie przeciwdziałać quiet quittingowi, wspierać rozwój i dobrostan pracowników oraz tworzyć zdrowe, silne środowisko pracy.

Źródła:

 1. Medicover Benefits, Quiet Quitting. Zagrożenia i szanse, https://ebook.medicoverbenefits.pl/.
 2. Medicover, Jak managerowie mogą rozpoznać stres, wypalenie i początki depresji u pracowników, https://www.medicover.pl/dla-firm/jak-rozpoznac-wypalenie-i-poczatki-depresji-u-pracownikow/.
 3. Medicover, Raport Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2023.
 4. Instytut Gallup, Is quit quitting real? by Jim Harter.
 5. Gartner, Top 5 HR trends and priorities for 2023.
 6. Pracuj.pl, Badanie: Praca w czasach zmian.
Opublikowano:
Powiązane artykuły:

Interesuje Cię nasza oferta? Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Opowiemy Ci o naszym systemie i o tym, jak możemy dopasować ofertę do Twoich potrzeb i wymagań.

  Pokaż
  Pokaż
  Pokaż

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pokaż

  Copyright © 2024 Medicover Benefits Sp. z o.o.
  Znajdź nas na: