Menu:

Jak rozliczać benefity na B2B? Podatek od benefitów dla samozatrudnionych

Współpraca na zasadach B2B (business-to-business) staje się coraz popularniejsza, zwłaszcza w branżach takich jak IT, marketing czy doradztwo biznesowe. Coraz częściej zabiegają o nią sami kontraktorzy, którzy cenią sobie elastyczność i atrakcyjniejsze rozliczenie podatkowe. Niestety, jedną z częstych konsekwencji takiej współpracy jest pozbawienie samozatrudnionego dodatkowych korzyści takich jak benefity pozapłacowe. Szkoda, bo wykonując taką samą lub zbliżoną pracę do pracowników etatowych powinni być oni traktowani podobnie. Dodatkowo benefity bezsprzecznie wspierają motywację, zaangażowanie i lojalność wobec firmy.

Jak rozliczać benefity u osób prowadzących własną działalność gospodarczą? 
Zdjęcie: nd3000 / iStock

Czy na umowie B2B przyznawane są benefity?

Choć z umów B2B nie wynikają takie same prawa i obowiązki, jak ze stosunku umowy o pracy, pozostałe zasady gry się nie zmieniają. Pracodawcy zabiegający o talenty z rynku powinni oferować im jakąś przewagę konkurencyjną. A w tej kwestii królują benefity, takie jak np. prywatna opieka medyczna, karty sportowe lub lunchowe. 

Czy takie rozwiązanie w przypadku umowy B2B jest legalne? Jak najbardziej! Benefity na B2B są zgodne z prawem. Umowa podpisywana pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi pozwala na wprowadzenie różnych świadczeń pozapłacowych. Mogą to być zarówno benefity finansowe, jak i niefinansowe. Zapisy dotyczące tych świadczeń należy jednak jasno określić w umowie, a także pamiętać o tym, aby stosownie je rozliczyć.

Czasami firmy nie oferują osobom na B2B tych samych lub podobnych benefitów co pracownikom z obawy o posądzenie o stosunek pracy. Jednak nie ma czego – to nie pakiet benefitów, lecz cechy charakterystyczne świadczonej pracy (czas, miejsce) i więź między stronami (podległość służbowa bądź jej brak) determinują rodzaj umowy. 

Kto finansuje benefity dla samozatrudnionych?

Finansowanie benefitów dla osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą może odbywać się na różne sposoby. Często przedsiębiorca pokrywa część kosztów, a resztę opłaca samozatrudniony. Na przykład firma może pokryć połowę kosztów pakietu medycznego, a rozszerzenie na rodzinę będzie opłacane przez samozatrudnionego. 

Źródłem finansowania benefitów dla osób na B2B mogą być środki z ZFŚS lub środki obrotowe. Warto wiedzieć, że uprawnione do korzystania z ZFŚS mogą być również (oprócz pracowników) inne osoby, m.in. kontraktorzy, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń. Jeśli więc pracodawca doda do regulaminu Funduszu Socjalnego zapis, że finansuje świadczenia ze środków funduszu osobom na B2B, to nie ma przeszkód, aby tak robić. Po umieszczeniu takiego punktu pracodawca może, kierując się kryterium socjalnym, przyznawać takim zatrudnionym benefity, takie jak np. punkty w kafeterii.

Jak rozliczać benefity dla umów B2B?

Benefity przyznane samozatrudnionym w ramach umowy B2B stanowią przychód z działalności gospodarczej. Oznacza to, że samozatrudniony musi samodzielnie rozliczyć się z tych świadczeń. Przykładowo, jeśli otrzymuje on kartę sportową o wartości 100 zł miesięcznie, musi wykazać tę kwotę jako przychód i zapłacić od niej podatek dochodowy. W przypadku częściowo odpłatnych benefitów przychodem będzie różnica między wartością benefitu a kwotą zapłaconą przez samozatrudnionego.

Jak wygląda kwestia benefitów B2B a VAT? Jeżeli benefity są przekazywane nieodpłatnie, przekazanie to nie jest czynnością opodatkowaną VAT, ponieważ ma charakter osobisty. W takim przypadku podatnik (czyli zleceniodawca) nie ma prawa do odliczenia VAT związanego z ich nabyciem. W przypadku partnerów B2B firma powinna wystawić refakturę na działalność gospodarczą kontraktora. Ten z kolei uwzględni otrzymany benefit na swojej fakturze. Bez takiego rozliczenia kwota benefitu nie będzie uznana za koszt uzyskania przychodu.

Benefity na B2B a podatek dochodowy

Benefity otrzymywane przez samozatrudnionych są traktowane jako dodatkowy przychód i powinni oni samodzielnie zadbać o ich prawidłowe rozliczenie. Co to oznacza w praktyce? Wartość benefitów musi być uwzględniona w zeznaniu podatkowym jako przychód, co może wiązać się z dodatkowymi zobowiązaniami wobec fiskusa.

Benefity na B2B podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a jego wysokość zależy od formy opodatkowania, która została wybrana. W zależności od formy opodatkowania samozatrudniony może zapłacić podatek według skali podatkowej (12% lub 32%), podatku liniowego (19%) lub ryczałtu ewidencjonowanego (3%).

Jakie benefity dla pracowników na B2B?

Osoby zatrudnione na umowie B2B mogą korzystać z różnych benefitów, o ile są one określone w regulaminie świadczeń socjalnych (ZFŚS) dla samozatrudnionych. Chcąc docenić kontraktora, warto dać mu możliwość wyboru spośród wielu świadczeń. Platforma Medicover Benefits to ponad 800 ofert w różnych kategoriach, obejmujących zarówno dbanie o zdrowie, rozrywkę, turystykę i zakupy. Oferta poszerza się z każdym miesiącem. Ponadto pracodawcy mają możliwość umieszczania tam także własnych benefitów.

System kafeteryjny jest atrakcyjny dla wszystkich osób korzystających z benefitów, bez względu na to, czy są to pracownicy etatowi, czy realizujący zadania na podstawie umowy B2B. A dla osób rozliczających świadczenia mamy dobrą wiadomość – platforma automatyzuje nie tylko wybór i realizację benefitów, ale także ich rozliczenie. 

Opublikowano:

Interesuje Cię nasza oferta? Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Opowiemy Ci o naszym systemie i o tym, jak możemy dopasować ofertę do Twoich potrzeb i wymagań.

  Pokaż
  Pokaż
  Pokaż

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pokaż

  Copyright © 2024 Medicover Benefits Sp. z o.o.
  Znajdź nas na: