/ Bez kategorii

Współpraca międzypokoleniowa w zespole

pWsppraca-midzypokoleniowa-to-mrzonka-a-moe-wyzwanie-wspczesnego-zarzdzania-zasobami-ludzkimi-W-dobie-zmian-demograficznych-dla-przedsibiorstw-liczy-si-min-nowa-perspektywa-rozwoju-lub-poprawa-ju-istniejcych-rozwiza-To-dziki-temu-utrzymuje-si-lub-osi...

Współpraca międzypokoleniowa to mrzonka, a może wyzwanie współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi? W dobie zmian demograficznych, dla przedsiębiorstw liczy się m.in. nowa perspektywa rozwoju lub poprawa już istniejących rozwiązań. To dzięki temu utrzymuje się lub osiąga obecnie przewagę konkurencyjną na rynku.

Różnorodność pokoleniowa w zespole – czy jest się czego obawiać?

Co liczy się dla pracodawców? Miedzy innymi zmotywowany, zaangażowany i lojalny zespół pracowników, który… dba również o korzystny dla wszystkich stron zainteresowanych – dobry dialog międzypokoleniowy. To ważne, aby podkreślić znaczenie każdej osoby w firmie, dlatego nie bez znaczenia pozostaje organizacja pracy wspierającej przedsiębiorstwa zbudowane z zespołów wielopokoleniowych.

Wprowadzenie programów zarządzania różnymi pokoleniami stało się w Polsce koniecznością.

Zgrane zespoły zapewnią bowiem sprawne osiąganie celów biznesowych[1].

Głównymi pokoleniami obecnymi na rynku pracy są przedstawiciele t.zw. generacji Baby Boomers (BB), X (pokolenie „niepewnego jutra”), Y (pokolenie Milenium) i Z (pokolenie internetowe). I choć potencjał zespołu zdigitalizowanego przedsiębiorstwa to wielka szansa dla rozwój firmy, nie można zapominać o tym, jak istotne jest korzystanie z nieprzeciętnych umiejętności bardziej doświadczonego (starszego) zespołu.

Każde pokolenie na rynku pracy w inny sposób nabywało wiedzę, wykorzystywało ją i przetwarzało. A wiele dzisiejszych rozwiązań nie byłoby możliwych, gdyby nie starania pokoleń wcześniejszych. Rozwój technologii i galopujący postęp sprawiają, że innego „wymiaru” nabierają kwestie szacunku do pracy, praw pracowniczych, koncepcji work-life balance czy kwestii wsparcia psychospołecznego.

Nie dziwią również obawy pracodawców, którzy obecnie mierzą się przede wszystkim z utrzymaniem w zespole wykwalifikowanych pracowników (zarządzanie talentami). Pracodawcy powinni również poznać podstawowe różnice między pracownikami – przedstawicielami określonej generacji i uświadomić sobie drzemiący w tym obszarze potencjał firmy.

Wspieranie kultury korporacyjnej dzięki intuicyjnej platformie benefitowej, ułatwia strategiczne zarządzanie zespołami multigeneracyjnymi. Platforma Medicover Benefits wspiera przedsiębiorców zatrudniających wielopokoleniowe kadry, oferując gotowe rozwiązania dla pracownika z grupy BB, X, Y i Z.

Ukryte w generacji

Budowanie zaufania i zdobywanie lojalności pracowników, to kluczowe elementy rozwoju przedsiębiorstwa, które dba o jakość relacji w strukturach firmy i nie tylko! Istnieje szereg zalet posiadania wielopokoleniowego zespołu, które – choć są wyzwaniem menedżerskim – przynoszą pracodawcom i firmie wymierne korzyści.

Ukryte w międzygeneracyjnych zespołach możliwości sprawiają, że:

  • pracownicy wymieniają się między sobą cenną wiedzą, doświadczeniem i praktyką, która w różnorodnym środowisku – rodzi kreatywność i nietuzinkowe rozwiązania;
  • kształtują się nowe, zoptymalizowanie rozwiązania działów personalnych, które – za pośrednictwem przełożonych – mogą oddelegowywać zadania pracownikom o zbliżonym profilu kompetencji;
  • różnorodność zespołu sprawia, że przedsiębiorcy mogą precyzyjniej odpowiadać na potrzeby swoich klientów, oferując usługi (produkty) dla szerszego grona odbiorców (również z różnych pokoleń);
  • ukryty potencjał firm jest bliżej, niż mogłoby się wydawać – pracodawcy dbający o wielopokoleniowe zespołu, pozytywnie wpływają na swój wizerunek (pozytywny employer branding).

 

Profil pracownika – generacja BB, X, Y, Z

Baby Boomers

To grupa pracowników urodzona w latach 1946-1964. Osoby znajdujące się między 57 a 75 rokiem życia, nazywane są pokoleniem wyżu demograficznego t.zw. Baby Boomers. Pokolenie BB stanowi znaczną część populacji światowej. Według danych z 2019 roku, w Polsce było to ok. 23% społeczeństwa (dla porównania, w Stanach Zjednoczonych ok. 21%).

Baby Boomers to grupa pracowników, których pokolenie:

  • ceni sobie stabilne warunki i miejsce pracy;
  • nieczęsto zmienia pracodawcę;
  • posiada cenne doświadczenie i wiedzę – know how dla młodszego pokolenia.

Generacja X

Przedstawiciele tego pokolenia urodzili się w latach 1965-1979. Zwane pokoleniem PRL (również „baby busters”). Przedstawiciele tego pokolenia cenią sobie stabilne warunki pracy a odwdzięczają znacznym poświęceniem, efektywnością i odpowiedzialnością za wykonanie powierzonych im obowiązków.

Dla tej grupy pracowników liczą się kwestie finansowe – cenią sobie firmowe benefity. A co istotne – bardzo dobrze zarządzają również swoim czasem.

Pokolenie Y

Pokolenie Millenialsów to osoby urodzone po 1980 roku. Doprecyzowując, w zależności od źródła literaturowego, są nimi pracownicy urodzeni w latach 1980-1994 lub w przedziale 1980-1996.

Na charakterystykę tych pracowników wpłynął nie tylko sposób wychowania, ale również (lub przede wszystkim) dostęp do nowoczesnej technologii i powstanie internetu. Przedstawicieli tego pokolenia cechuje potrzeba regularnej zmiany, która niekoniecznie musi wiązać się kwestiami zawodowymi oraz dbanie o własny rozwój – podnoszenie kompetencji, dokształcanie się.

Generacja Z

Do tej grupy pracowników zalicza się osoby urodzone po roku 1995, które w większości są bardzo dobrze wykształcone. To pracownicy gotowi na nowe rozwiązania, otwarci na inne, zagraniczne rynki. Mają dosyć wysokie wymagania względem pracodawców (również finansowe) – stawiają na swoją niezależność, możliwość rozwoju i elastyczność wykonywanej pracy.

Multigeneracja z platformą Medicover Benefits

Medicover Benefits dostarcza najnowocześniejsze i najbardziej wydajne rozwiązania dla firm. Chcemy dzielić się wiedzą i wspomagać pracę działów HR w Twoim przedsiębiorstwie. Z Nami budujesz nie tylko przyszłość ale i teraźniejszość w relacjach z wielopokoleniowym zespołem.
Zapraszamy!    https://medicoverbenefits.pl/

 

[1] https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/employee-experience/zarzadzanie-miedzypokoleniowe-rozwoj-firm.html

Źródła:

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/employee-experience/zarzadzanie-miedzypokoleniowe-rozwoj-firm.html

https://www.prawo.pl/kadry/8-zalet-wspolpracy-miedzypokoleniowej,289047.html

https://www.investopedia.com/terms/b/baby_boomer.asp

https://www.statista.com/statistics/296974/us-population-share-by-generation/

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-pokolenia-w-pracy-pokolenie-x

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4713/Pokolenie_Y_prawdy_i_mity_w_kontekscie_zarzadzania_pokoleniami.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://wz.pcz.pl/znwz/files/z31/11.pdf

https://kariery.up.krakow.pl/htmlarea/uploaded/bb-x-y-z.pdf