Realizacja praw

W związku z tym, że posiadamy Twoje dane przysługują Ci prawa związane z ich przetwarzaniem wynikające z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące trybu zgłaszania i realizacji żądań realizacji Twoich praw.

Jak mogę zgłosić żądanie realizacji moich praw odnośnie przetwarzania danych osobowych?

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 1. listownie na adres: Medicover Benefits Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa;
 2. przez formularz kontaktowy na stronie www.medicoverbenefits.pl;
 3. bezpośrednio do naszego Inspektora Ochrony Danych (Karolina Białkowska) na adres: iod@medicoverbenefits.pl
 4. przez e-mail: info@medicoverbenefits.pl;
 5. telefonicznie: 22 290 34 90.

O co mogę wnioskować?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo do wycofania zgody,
 4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Jakie informacje powinienem zamieścić w zgłoszeniu?

Aby móc przyjąć Twoje zgłoszenie i móc je przeanalizować, a także przygotować na nie odpowiedź musimy wiedzieć:

Jak długo będę czekać na odpowiedź/realizację żądania?

Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy następujący czas realizacji:

Przedmiot żądania Czas realizacji
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych 21 dni
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację 21 dni
prawo dostępu do danych 21 dni
prawo żądania sprostowania danych 7 dni
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 21 dni
prawo żądania usunięcia danych (‘prawo do bycia zapomnianym’) 7 dni
prawo do przenoszenia danych 21 dni

Czy poniosę jakiekolwiek koszty realizacji moich praw?

Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 RODO.

Czy każde moje zgłoszone żądanie zostanie zrealizowane?

Każde zgłoszone żądanie zostanie przekazane do analizy naszego Inspektora Ochrony Danych, jej wynikiem będzie odpowiedź dot. jego realizacji, którą od nas otrzymasz.
Jednocześnie chcemy poinformować, że wynikiem analizy może być odmowa realizacji zgłoszonego żądania w przypadku, gdy okaże się one niezasadne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W jaki sposób mogę odwołać wyrażone zgody marketingowe?

Wyrażone zgody marketingowe możesz odwołać poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 290 34 90 lub wysyłając wiadomość na adres email: info@medicoverbenefits.pl.