/ Pracownicy

Komunikacja to podstawa, czyli o tym, jak ważne jest, żeby zakomunikować i przypominać pracownikom o benefitach i płynących z nich korzyściach

pWydaje-si-by-oczywiste-e-korzyci-pynce-z-firmowych-benefitw-s-dla-pracownikw-atrakcyjn-alternatyw-wiadcze-Jednak-pracodawcy-zadaj-sobie-wielokrotnie-pytanie-o-zasadno-dalszego-utrzymywania-programw-lojalnociowych-Dlaczegoph3Gdy-pracownicy-nie-korzys...

Wydaje się być oczywiste, że korzyści płynące z firmowych benefitów są dla pracowników atrakcyjną alternatywą świadczeń. Jednak pracodawcy zadają sobie wielokrotnie pytanie o zasadność dalszego utrzymywania programów lojalnościowych. Dlaczego?

Gdy pracownicy nie korzystają z platformy benefitowej

Przedsiębiorcy angażują środki na oferty świadczeń motywacyjnych w postaci benefitów z myślą, że przyniosą one wymierne dla przedsiębiorstwa korzyści. Odpowiednio wynagradzany i zadbany pracownik to szybszy rozwój firmy, większy zysk i optymistyczna wizja realizacji celów.

Z badań wynika jasno, że stosowanie nagród, jako jednego z elementów procesu motywowania pracowników, jest działaniem bardziej efektywnym, niż kara. Zachowania związane z pozytywnym wydźwiękiem, będą częściej powtarzane, podczas gdy negatywne konsekwencje i związane z nimi wspomnienia, będą w dłuższej perspektywie demobilizować pracownika do działania.

Zatem pracodawca inwestujący w benefity (np. w postaci platformy kafeteryjnej Medicover Benefits) liczy na to, że jego pracownicy będą z tej możliwości korzystać. A gdy tak się nie dzieje pojawiają się pytania o sens ich oferowania i dalszego kształtowania polityki benefitowej. Nie można się temu dziwić. Jednak jak wynika z licznych obserwacji i doniesień, podstawowym błędem pracodawców, jest brak odpowiedniej komunikacji na linii pracodawca-pracownik.

Sprawdź, co dla pracownika jest ważne

Z przeprowadzonego przez Millward Brown badania „Szczęśliwy jak Polak w pracy” wynika, że aż 59% pracowników oczekuje bycia docenianym i motywowanym przez pracodawcę. Choć firmy prześcigają się od lat w ofertach świadczeń pozapłacowych to i tak kluczowym wydaje się być, postrzeganie benefitów jako atrakcyjnego rozwiązania.

Różnice międzypokoleniowe zespołu i walka o wykwalifikowany personel determinuje zmiany na rynku świadczeń benefitowych. Jednak pracodawca nie powinien zapominać o tym, co jest ważne dla wszystkich pracowników.

W badaniu Sedlak&Sedlak „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku”, aż 74% ankietowanych przyznało, że w ich miejscach pracy dostępna jest oferta benefitowa, a wśród osób, których firmy oferują program lojalnościowy – 90% pracowników zdecydowało się skorzystać z oferty tych świadczeń.

Wprowadzenie zmian

Istnieje wiele skutecznych narzędzi w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w drodze po lepszą motywację pracowników. Wśród nich istotną rolę odgrywają motywatory ekonomiczne, które są uzależnione: od oczekiwań i preferencji pracowników, ich sytuacji finansowej, rodzinnej czy też wieku i płci. Dla pracodawców jest to rada, aby dokonywać odpowiedniej analizy potrzeb pracowników, przed przygotowywaniem oferty benefitowej. Co więcej, sukces kafeterii umieszczonej na platformie Medicover Benefits zależy od tego, czy pracodawca komunikuje się z zespołem i pyta o to, co jest dla nich ważne.

Po wprowadzeniu benefitów do firmy, istotnym jest przypominanie o dostępności świadczeń oraz rozmawianie o użytecznym programie lojalnościowym (używanie języka korzyści, prezentowanie przykładów). Ważne, aby wzbudzić w pracownikach poczucie, że benefity na prawdę ułatwiają życie i odpowiadają na codzienne i niecodzienne potrzeby, że są praktyczne i wygodne.

Przedsiębiorcy powinni również badać poziom satysfakcji swoich pracowników. Prosta ankieta może skutecznie wyeliminować błędy, wynikające z wzajemnego niezrozumienia. Dla pracodawcy może być to sygnał do wprowadzenia zmian, a tym samym do oszczędności (unikanie nietrafionych ofert benefitowych). Dla pracownika jest to odpowiedź zwrotna, że pracodawca troszczy się o swój zespół i ludzie są dla niego ważni.

W raporcie Sedlak&Sedlak „Benefity oczami pracowników 2020”, na zadane w badaniu pytanie:

Czy w Pana/i firmie bada się satysfakcję z otrzymywanych benefitów (np. poprzez ankiety)?

blisko 62% ankietowanych odpowiedziało „nie”, a prawie 19% badanych nie ma informacji, czy taka ankieta jest dostępna w firmie. W tym samym badaniu pytano również o zadowolenie z otrzymywanych świadczeń i aż 20% ankietowanych stwierdziło, że nie jest usatysfakcjonowana z dostępnych benefitów – czyli, nie odpowiadają one ich potrzebom.

Zasady poprawnej komunikacji

Tak fundamentalne, społeczne zachowanie jakim jest „komunikowanie się” oraz błędy z nim związane, wydają się być zbyt oczywiste, aby mogły być odpowiedzią na pytanie „dlaczego pracownicy nie korzystają z benefitów?”. A jednak.

Zadbaj więc o to, w jaki sposób informujesz swój zespół o benefitach i płynących z nich korzyściach. Może się okazać, że to była tylko krótka „wzmianka” podczas spotkania organizacyjnego lub jeden z wielu informacyjnych e-maili przesłanych przez szefa do pracowników.

Istnieje wiele reguł, które pozwolą uporządkować proces komunikacji i sprawią, że stanie się on bardziej skuteczny. Brytyjski językoznawca Geoffrey Neil Leech, opracował zbiór zasad dobrej komunikacji, których przestrzeganie minimalizuje ryzyko np. niezrozumienia i błędu interpretacji w wypowiedzi rozmówcy.

Możesz skorzystać z rad i reguł powszechnie stosowanych z wielkim powodzeniem.

  • Reguła spójności – zadbaj o „czystość” swojego przekazu i porządek wypowiedzi. Unikaj poruszania tematów pobocznych, niezwiązanych z benefitami, podkreślaj korzyści świadczeń pozapłacowych, akcentuj zalety platformy kafeteryjnej Medicover Benefits.
  • Reguła ekonomiczności – czyli unikanie bardzo rozwlekłych wypowiedzi, niezrozumiałych fraz oraz powtórzeń. Chcesz przypomnieć lub podkreślić obecność benefitów w firmie, ale nie chcesz rozmówcy zanudzić i sprawić, aby przestał słuchać Twojej wypowiedzi w ogóle.
  • Reguła ekspresyjności – podkreśla istotę wypowiedzi. Zgodnie z tą regułą, powinno akcentować się ważne kwestie związane z polityką benefitową, dostosowywać tempo wypowiedzi i tonacje głosu. Twoim celem jest nie tylko, aby pracownik słuchał wypowiedzi, ale aby ją zapamiętał i zastosował.

Plusy – bonusy!

kreatywnie

Pracownicy cenią sobie korzyści, jakie dostarczają im nagrody za wykonywaną pracę. Uznaniem cieszą się zwłaszcza te benefity, które pozwalają spędzić kreatywnie czas wolny poza pracą, rozwijać pasje i zainteresowania. Pracodawcy powinni wsłuchać się w potrzeby swojego zespołu i dostosować ofertę świadczeń pozapłacowych przedsiębiorstwa, do preferencji swoich pracowników.

praktycznie

Programy lojalnościowe zostały stworzone z myślą, o praktycznej stronie życia – na co dzień i od święta. Jeśli polityka benefitowa ma przynosić gotowe rozwiązania, bazujące na pomysłowości i oszczędności, to kształtujmy oferty tak, aby spełniać oczekiwania odbiorców.

z satysfakcją

Podstawową potrzebą pracowników, jest chęć odczuwania satysfakcji z wykonywanej pracy. Na ten aspekt, ma wpływ wiele czynników: wysokość płacy i system wynagradzania, możliwość rozwoju i awansu oraz gratyfikacje materialne i niematerialne – w tym właśnie benefity.

z motywacją i elastycznie

Narzędzia zachęty mają mobilizować do wykonywania obowiązków, a idealnymi motywatorami są świadczenia kafeteryjne. Możliwość ich dostosowywania w zależności od potrzeb, jest cechą szczególną, ułatwiającą również komunikację z pracownikami. Jeśli pewna grupa profitów nie spełnia oczekiwań zespołu – rozmawiaj, pytaj, zmieniaj ofertę świadczeń.

Kafeteria Medicover Benefits dedykowana jest świadomym pracodawcom, wychodzącym naprzeciw obecnym oczekiwaniom pracowników. Politykę benefitową najlepiej kształtować w porozumieniu ze stroną zainteresowaną. Dzięki poprawnej komunikacji – sukces jest po prostu gwarantowany.

Źródła: