/ Pracownicy

Feedback w pracy – dlaczego jest tak ważny?

pBrak-poczucia-zaufania-i-satysfakcji-z-wykonywanej-pracy-Odczuwanie-napicia-zoci-oglnego-dyskomfortu-i-niezadowolenia-W-atmosferze-przesiknitej-negatywnymi-emocjami-trudno-jest-mwi-o-sukcesie-firmy-nawet-jeli-organizacja-moe-si-takim-poszczycippTak-...

Brak poczucia zaufania i satysfakcji z wykonywanej pracy. Odczuwanie napięcia, złości, ogólnego dyskomfortu i niezadowolenia. W atmosferze przesiąkniętej negatywnymi emocjami trudno jest mówić o sukcesie firmy nawet jeśli organizacja może się takim poszczycić.

Tak. Komunikacja w miejscu pracy jest niesłychanie istotna. Feedback, jako sposób oceny i reakcji na działanie (niezależnie od tego czy nosi znamiona negatywnej lub pozytywnej informacji) buduje zmotywowany, zaangażowany w swoje obowiązki zespół. Nie zawsze musi być więc jednokierunkowy – pracodawcy do pracownika. Otóż feedback może zastosować również podwładny do przełożonego.

Warto jednak zapamiętać kilka dobrych rad aby wiedzieć, w jaki sposób skutecznie wdrażać feedback w szeregi zespołu.

Czym jest feedback?

Feedback czyli informacja zwrotna, to element skutecznej, dobrej komunikacji biznesowej. Przydatne narzędzie kultury organizacyjnej obejmujące sferę informacyjną, niezależnie od stosowanej formy. Feedback może być wyrażany bezpośrednio, poprzez potwierdzenie ustne lub pośrednio (dokumentacja, proces lub działanie).

Feedback – zalety stosowania informacji zwrotnej w Twojej firmie

Feedback utożsamiany jest z wartością firmy a jako wyznacznik efektywności wchodzi w skład obranego przez liderów stylu zarządzania. Przedsiębiorstwa dbające o kulturę organizacji, dbają nie tylko o aspekt materialny czy ekonomiczny firmy, ale również o odpowiedni sposób komunikowania się jej członków, formę wymiany informacji oraz jakość przekazu ustnego i pisemnego.

Informacja zwrotna pozwala zrozumieć misję i strategię organizacji a przede wszystkim pozwala identyfikować i realizować jej cele. Skuteczny feedback to taki, który integruje jej członków zwiększając tym samym zaangażowanie pracowników.

Dobra komunikacja wewnętrzna pozwala managerom stosować jednolite formy oceny pracowników i efektów ich działań. W dobie nieoczekiwanych zmian, sytuacji destabilizującej na rynku, skuteczny feedback umożliwia szybsze zaadaptowanie się i formułowanie nowych celów biznesowych.

Sprzężenie zwrotne w procesie komunikacji

Informowanie zwrotne czyli proces komunikowania się, w którym odbiorca staje się nadawcą a nadawca – odbiorcą, ma charakter nieobowiązkowy jednak stosowane w organizacji przekłada się na skuteczniejszy przekaz i wzajemne zrozumienie.

Feedback między przełożonym a pracownikiem praktykowany już w najmniejszym stopniu, przynosi dla obu stron wymierne korzyści w kontekście zawodowym.

Co jeszcze zyskuje Twoja firma, dzięki wdrażaniu sprzężenia zwrotnego w komunikacji biznesowej?

 • pracodawca oferujący wspólny język i kanał komunikacji, zwiększa skuteczność i efektywność działań swoich pracowników;
 • informacja zwrotna ułatwia definiowanie granic grupy oraz ich wyznaczanie między określonymi grupami;
 • pielęgnowanie przyjętych zasad w sposobie komunikowania się członków grupy, umożliwia łagodzenie a nawet unikanie konfliktów;

feedback w pracy

Jak udzielać skutecznego feedbacku?

Pracodawcy powinni pamiętać o kilku zasadach skutecznego feedbacku, których respektowanie minimalizuje negatywne skutki wprowadzanych zmian zwłaszcza u osób rozpoczynających jego wdrażanie.

O czym należy pamiętać, stosując feedback w biznesie?

 1. Informacja zwrotna ma spełniać biznesowe intencje, dlatego bezwzględnie należy pamiętać o zachowaniu szacunku wobec rozmówcy;
 2. Feedback powinien być przekazywany na bieżąco (odnosić się do niedawnych sytuacji);
 3. Konstruktywny feedback nie powinien wzbudzać negatywnych emocji nawet jeśli nie jest pozytywny – krytyka nie odnosi się do osoby, ale działań zawodowych a z każdego zachowania czy sytuacji, zarówno pracodawca jak i pracownik może wynieść wiele pozytywnych doświadczeń;
 4. Udzielanie feedbacku to zastępowanie oceny – faktami;
 5. Informacja zwrotna powinna skupiać się zarówno na mocnych stronach, jak i na konstruktywnej krytyce;
 6. Popełnianie błędów leży w naturze ludzkiej – w procesie feedbacku istotnym jest przekazywanie również pozytywnych uwag, które sprzyjają wyższej efektywności i wydajności;
 7. Wymiana informacji nie może opierać się o generalizowanie a powinna skupiać wokół konkretnych działań i ich efektów;
 8. Stosowanie feedbacku powinno być poparte zaufaniem a poprzedzone sprecyzowaniem potrzeb i oczekiwań organizacji;
 9. Feedback to rozmowa nadawcy informacji z odbiorcą tej informacji, w żadnym wypadku nie powinna być pośredniczona przez osoby trzecie (wyjątkiem jest sposób nadawania komunikatu w przypadku home office, zdalnie, z innego miejsca pracy);

Medicover Benefits – podnoś z Nami swoje kompetencje

Feedback rozwija i uwalnia potencjał. Jest naturalnym elementem procesu uczenia się.
Ucz się z Nami! Nasi benefitowi partnerzy mają do zaoferowania wiele konstruktywnych rozwiązań. Zapoznaj się z nimi w firmowej kafeterii: https://medicoverbenefits.pl/ Zapraszamy!

 

Źródła:

https://acua.org/College-and-University-Auditor-Journal/Summer-(2)/Employee-Engagement-in-2021-What%E2%80%99s-Feedback-Go-to#_ftn2

https://www.merriam-webster.com/dictionary/feedback#h1

https://mfiles.pl/pl/index.php/Kultura_organizacyjna

Kompetencje psychospołeczne pełnomocnika i menedżera; ISBN 978-83-269-1314-3; Warszawa 2012:

http://pdf.helion.pl/e_c3s3/e_c3s3.pdf

[1] https://www.merriam-webster.com/dictionary/feedback