/ Pracownicy

Asertywność w pracy – czym jest i czy warto z niej korzystać?

pNiby-wikszo-pracownikw-zna-podstawy-idei-asertywnoci-ale-cz-z-nich-nie-praktykuje-jej-w-zawodowej-rzeczywistoci-Owszem-kady-ma-wybr-moe-i-nie-musi-dostosowywa-si-do-psychologicznych-taktyk-i-najlepszych-sposobw-postpowaniappMedicover-Benefits-jako-p...

Niby większość pracowników zna podstawy idei asertywności, ale część z nich nie praktykuje jej w zawodowej rzeczywistości. Owszem, każdy ma wybór – może i nie musi dostosowywać się do „psychologicznych taktyk” i najlepszych sposobów postępowania.

Medicover Benefits jako profesjonalny doradca wspierający działy marketingowe, sprzedażowe czy HR chce pokazać, co może utracić Twój zespół, jeśli ich członkowie nie korzystają ze swojego prawa do bycia asertywnym.

Nie tylko „NIE” – czyli czym jest zawodowa asertywność

Asertywność to jedna z wielu kompetencji społecznych. Jest umiejętnością swobodnego a zarazem stanowczego i otwartego sposobu wyrażania swojej postawy, potrzeb, uczuć, myśli i opinii z jednoczesnym respektowaniem takich samych praw osób z otoczenia.

Bycie osobą asertywną nie kończy się tylko na wiedzy o tym, czym ta zdolność jest. Wiąże się ona z pojęciem obrony terytorium w sferze psychologicznej i fizycznej, ponieważ asertywność wytycza zdrowe granice – zarówno „mówcy” jak i „słuchacza” czyli obu stron komunikacji. Zgodnie z tak pojmowaną, zawodową asertywnością, definicja obejmuje o wiele więcej niż tylko „umiejętność mówienia NIE”.

Kim jest osoba asertywna?

Asertywność pozwala odważnie wyrażać myśli oraz postawy względem sytuacji. Jest jednocześnie „uwolniona” od poczucia winy, zarówno w odpowiedzi na „tak” i „nie”. Ta umiejętność społeczna jest cechą elastyczną a w efektywnej współpracy zawodowej – oczekiwaną zaletą.

Asertywność jest prawem do:

 • wyrażania własnych myśli, opinii, postaw;
 • proszenia o to, czego się oczekuje;
 • respektowania potrzeb, uczuć i opinii innych osób;
 • popełniania błędów i ponoszenia za nie odpowiedzialności;
 • bycia traktowanym na równi z zachowaniem wzajemnego poszanowania;

Asertywność, jako umiejętność przydatna w życiu zawodowym i prywatnym, jest właściwym sposobem utrzymywania zdrowych relacji interpersonalnych. Jako styl komunikacji, pozwala zbudować lub wzmocnić poczucie kontroli nad własnym życiem.

Zauważa się, że osoby nieposiadające takiej cechy, nie tylko słabiej radzą sobie w sytuacjach konfliktowych, ale ich jakość życia ulega znacznemu pogorszeniu. Słowem: człowiek asertywny zyskuje więcej niż osoba, która w tym obszarze posiada braki.

„Asertywny” jak Twój pracownik

Tendencja umożliwiająca zdecydowane wyrażanie swojej postawy nie tylko skutecznie zaspokaja potrzeby własne, ale cechuje się poszanowaniem zdania i potrzeb innych ludzi. W zależności od przyjętej koncepcji teoretycznej, zespół kompetencji społecznych składających się na asertywność, może być kategoryzowany jako:

 • ekspresyjny – składający się z werbalnych i niewerbalnych sposobów wyrażania uczuć i pragnień;
 • interpersonalny – obejmujący m.in. sposób komunikowania się z rozmówcą, reakcje na ocenę, obronę swojego zdania, odmawianie;
 • zadaniowy – polegający na doszukiwaniu się sposobów dochodzenia swoich praw, pokonywaniu przeszkód i obrony pokrzywdzonego.

Spośród wielu umiejętności, asertywny pracownik m.in.:

 • potrafi powiedzieć „nie” bez odczuwanych wyrzutów sumienia, lęku czy złości;
 • jasno wyraża swoje stanowisko dotyczące zawodowych obowiązków i komunikacji w zespole;
 • nie tłumaczy się nadmiernie a także nie przeprasza, jeśli nie on zawinił;
 • zadaje pytania otwarte, jeśli nie są dla niego zrozumiałe zasady lub kwestie poruszane w pracy;
 • respektuje poglądy i przekonania innych pracowników;
 • przyznaje samemu sobie oraz innym prawo do popełnienia błędu a jednocześnie potrafi prosić o pomoc w zespole;
 • jest osobą elastyczną;
 • praktykuje konstruktywne rozwiązywanie problemów;
 • nie ulega manipulacyjnym regułom wpływu społecznego;
 • potrafi umiejętnie przyjąć zarówno krytykę jak i pochwałę (np. za dobrze wykonaną pracę);
 • odważnie i otwarcie wyraża opinie w przypadku niesprawiedliwie wydanej decyzji;
 • nie przejmuje odpowiedzialności za innych pracowników i nie oczekuje, że inni będą czuli się odpowiedzialni za jego postępowanie;
 • nie ma nierealistycznych oczekiwań ani wobec siebie, ani wobec sytuacji i innych pracowników;
 • na dany temat wypowiada się w pierwszej osobie.

Jak nauczyć się bycia asertywnym w pracy?

Pracodawco – chcesz być osobą bardziej asertywną i w pełni świadomie zacząć pracować nad swoimi umiejętnościami? A może to właśnie chcesz podarować swoim pracownikom? Mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość! Asertywność jako kompetencja społeczna, jest cechą możliwą do wyuczenia i doskonalenia pod postacią treningu, na co potrzeba jedynie czasu i motywacji.

Uczestnictwo w zajęciach kształtujących umiejętności takie jak np. asertywność, pozwalają lepiej funkcjonować w zespole, bezpośrednio i uczciwie wyrażać swoje uczucia i potrzeby wobec innych osób. Z czasem przestaniesz odczuwać lęk i wstyd w przypadku niepożądanych, agresywnych lub kontrowersyjnych zachowań innych osób. Asertywność pomaga czuć się „OK” w sytuacjach, które „nie są OK”.

Asertywność jest postawą akceptującą potrzeby drugiej osoby i nie ma nic wspólnego z zachowaniami uległymi (ponieważ działamy i reagujemy zgodnie z własnym interesem) czy agresywnymi (gdzie prawa innych zostałyby naruszone).

Uprawnienia asertywne – jak je zdobyć?

W nauce nowej umiejętności i doskonalenia już tej ukształtowanej, pomagają uprawnienia usprawniające efektywny sposób komunikowania się. W ich zdobyciu, pomagają różne koncepcje w tym te, zaproponowane m.in. przez profesora Herberta Fensterheima, które wdraża się w nauce asertywności:

 • „masz prawo do robienia tego, co chcesz” – jeśli te działania nie ranią nikogo innego;
 • „masz prawo asertywnym zachowaniem bronić swojej godności” – dopóki intencje te nie są agresywne, lecz asertywne;
 • „masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb” – pamiętając, że druga osoba ma prawo odmówić;
 • „masz prawo domagać się wyjaśnienia” i przedyskutowania w sytuacjach, gdy relacje między ludźmi i zasady, nie są do końca oczywiste;
 • „masz prawo do korzystania ze swoich praw” a w przypadku niekorzystania z nich pamiętaj, że zgadzasz się na odebranie ich sobie.

Asertywnie z Medicover Benefits

Platforma kafeteryjna Medicover Benefits inspiruje do pozytywnych zmian. Twoi pracownicy zyskują więcej dzięki benefitom ukierunkowanym na kształtowaniu swoich umiejętności społecznych. Świat Medicover Benefits otwiera się na wiele możliwości. Skorzystaj z nich dzięki naszym partnerom!

Ucz się asertywności, zyskuj kompetencje, zdobywaj praktyczne zasoby. Nasza firmowa kafeteria to:

 • liczne kursy i szkolenia;
 • edukacja, nauka, rozwój;
 • konsultacje psychologiczne;
 • business coaching;
 • webinary live;
 • praktyczne przykłady i inspiracje;
 • programy wsparcia dla pracowników, personal branding i wiele innych możliwości wspierających zainteresowania oraz umiejętności menadżerskie.

Nasi benefitowi partnerzy w rozwoju asertywnych umiejętności to m.in.:

 • EAP24 – wsparcie psychologiczne, menedżerskie i programy rozwojowe
 • Strefa Kursów – największy polski serwis edukacyjny online zajmujących się szkoleniem specjalistów z szeroko pojętej branży IT.
 • Helion.pl – wydawca literatury specjalistycznej
 • ESKK – skuteczne i wygodne kursy językowe online

 

Źródła:

Bartłomiej Stolarczyk, „Naucz ich, jak mają Cię traktować! Praktyczny podręcznik asertywności”; Helion, Gliwice 2014,  ISBN: 978-83-246-3022-6

Dorota Gromnicka; „Asertywność w przykładach – jak si zachować w typowych sytuacjach?”’ Edgard Warszawa 2015; ISBN 978-83-7788-481-2

https://medicoverbenefits.pl/

https://dbc.wroc.pl/Content/18814/PDF/53_Etyka%20i%20psychologia%20biznesu_Skurjat_K.pdf

https://psychologiaity.com/2015/06/11/asertywnosc-czyli-sztuka-nie-tylko-mowienia-nie/

http://www.psychologia.net.pl/slownik.php?level=126

https://sjp.pl/asertywno%C5%9B%C4%87

https://dobryslownik.pl/slowo/asertywny/1955/